Tartós és személyes használatú gépjárművek használata a katasztrófavédelemnél

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2015. január 25-én a Ki mit tud portálon keresztül Gépjárművek tartós magánhasználata 2014 második felében címmel közérdekű adatigénylést indítottam (http://kimittud.atlatszo.hu/request/gepj....

A 2015. február 19-én adott válaszuk több adat megadását mellőzte, elutasítás sem volt ezen adatokra. 2015. február 23-án a hiányzó adatokra felhívtam a figyelmükre. Erre a mai napi válasz nem érkezett, tehát törvénysértő módon nem tettek eleget a közérdekűadat-igénylésemre.

Ennek fényében az eredeti igénylésemre adott válaszból hiányzó adatokkal, és további kéréssel új adatigénylést terjesztek elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket.

Kérem megadni 2015. januárra és februárra vonatkozóan az összes olyan, a katasztrófavédelem által használt járműre vonatkozóan (OKF, KOK, GEK, katasztrófavédelmi igazgatóságok) tételesen az adatokat, melyek tartós magáncélú használatra vagy személyes használatra (pl. főigazgató és helyetteseik) voltak kiadva. Az adatok tartalmazzák a gépjármű márkáját, gyártmányát (Pl. Ford Mondeo), a motor hengerűrtartalmát, a használó nevét, beosztását, szolgálati helyét, havi bontásban a futott kilométereket (összes km és magánhasználat km bontásban), és a használójának mennyi havi költségtérítést kell fizetnie érte. Kérném az adott autónál jelezni, hogy az a katasztrófavédelem tulajdonában van-e, vagy bérelik, ha bérlik, akkor milyen havi összegért. Kérném ezen adatokat a 2015. február 19-én adott válaszukban használt táblázat kiegészítéseként.

Kérném a 2015. február 19-én adott válaszukban használt táblázat kiegészítéseként 2014. második felére és 2015. január és februárjára vonatkozóan ezen adatokkal: ha bérelt a jármű, akkor kitől bérlik, és a bérleti díjért ki (pl. igazgatóság) és mennyit fizet (jelenleg csak az az adat szerepel, hogy a használónak mennyi költségtérítést kell fizetnie, de ez más adat).

2014. év második félévében, valamint 2015 első két hónapjában a tartós magáncélú használatból vagy személyes használatból havi bontásban hány forint fizetési kötelezettség keletkezett összesen a használók részéről? Ez a korábbi adatszolgáltatás táblázatából az autóváltások miatt nem olvasható ki.

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató 52/2013. számú intézkedéséből egyértelműen kitűnik, az üzemanyagkártyát adott autóra adják ki. Kérném összesíteni ezen adatokat, és megadni havi bontásban, a tartós magánhasználatú és személyes használatú gépjárművekbe 2014. január 1-jétől 2015. február 18-ig hány forintért tankoltak üzemanyagot (tehát nem kell autóra lebontva, csak havi összesítés).

A 2015. február 19-én adott válaszukban a Zala megyei igazgató esetében Opelt tüntettek fel, holott információim szerint MYF-271 rendszámmal Fordot használt már a 2014-es év második felében is. Kérném ennek tisztázását, és amennyiben hibáztak, valós adatszolgáltatást szíveskedjenek eszközölni, kiegészítve a korábbi táblázatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 13.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 1701 6 2015.Tart s s szem lyes haszn lat g pj rm vek haszn lata a katasztr fav delemn l.pdf
45K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!

Csatoltan küldöm a közérdekű adat igényére a választ.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. főhadnagy
BM OKF

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

Sajnálattal tapasztalom hogy második próbálkozásra sem teljesítik a törvényi kötelezettségüket.

Kérném haladéktalanul válaszolják meg valamennyi kérdésemet, mely szerepelt az adatigénylésben.

Így például a főigazgató és helyetteseik a szolgálati autójuk használatára vonatkozó információkat 2014. második felében és 2015. két hónapjában, valamint az összes tartós magánhasználatra adott gépjárműre vonatkozó információkat 2015 első két hónapjában.

Valótlanul állítják a válaszukban, hogy a mellékelt linken lévő adatszolgáltatás tartalmazza a kérdésemre a választ. Már csak azért sem, mert az 2014. július 30-án kelt, én meg pontos adatokat, km számokat kérek későbbi időintervallumra.

Egyebek között arra sem válaszoltak, a bérelt autókat milyen összegért bérlik.

Amennyiben nem válaszolnak maradéktalanul április 1-jéig, úgy jogi úton kényszerítem ki, hogy tegyenek eleget a törvényi kötelezettségüknek.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

Felhívom a figyelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/3716/2/V. számú állásfoglalására, melyben felszólítják az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot az adatszolgáltatás teljesítésére:
http://www.langlovagok.hu/tuzvonal/1080_...

Kérném az adatszolgáltatás hiányzó részének haladéktalan teljesítését.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150804 151309.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment 1 sz m mell klet.pdf
77K Download View as HTML

Attachment 1 sz m mell klet2.pdf
78K Download View as HTML

Attachment 2 sz m mell klet.pdf
120K Download View as HTML

Attachment 3 sz m mell klet.pdf
108K Download View as HTML

Attachment 4 sz m mell klet.pdf
100K Download View as HTML

Attachment 5 sz m mell klet.pdf
104K Download View as HTML

Attachment 6.sz m mell klet.pdf
62K Download View as HTML

Attachment 7 sz m mell klet.pdf
48K Download View as HTML

Attachment 8 sz m mell klet.pdf
49K Download View as HTML

Attachment 9 sz m mell klet.pdf
101K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm a BM OKF válaszait.
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei