Tavaszi Fesztivál szerződései

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Művészetek Palotája Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 2.2. b) pontja értelmében a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére nyújtott 950 millió forint összértékű támogatás eredményeként a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. által megkötött valamennyi szerződés listáját, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza szerződések szerinti bontásban, tételesen:

- a szerződő partner megnevezése
- annak feltüntetése, hogy a szerződő partner jogosult-e alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez;
- a szerződés tárgya
- a szerződés értéke
- a szerződéskötés dátuma
- a szerződés tartama.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 13.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Művészetek Palotája Információ
Művészetek Palotája Nonprofit Kft.

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton megküldött adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatásáról a Kormány a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozattal döntött és rendelkezett arról, hogy az erre a célra meglévő 1,65 milliárd Ft összegből mely szervezetek kapnak támogatást a 2017-ig terjedő időszakra. A Korm. határozat alapján a 2014. évi BTF megrendezésében való közreműködéshez 950 millió forintot támogatást kapott a Művészetek Palotája Nonprofit Kft.

A tervezett adatok alapján a fellépti díjakra, valamint az egyes produkciók színpadra állításával kapcsolatos költségekre (díszlet, kellék, látvány) 620 millió forintos keret került elkülönítésre. A MÜPA-n kívüli helyszínek (pl. BMC, Zeneakadémia, Millenáris) terembérletének tervezett összege – a kapcsolódó hostess-költségekkel együtt – 18 millió forint. A műszaki lebonyolításra 12, a jogdíjakra 8, a fellépő művészek utazás- és szállásköltségeire 15 millió forintos tervezett kerettel rendelkezünk. Társaságunk a 2014. évi BTF értékesítési és marketing feladatira 142 millió forint értékű keretet különített el, szervezési és lebonyolítási költség várható összege pedig 135 millió forint.


Kérem tájékoztatáson elfogadását,


Üdvözlettel:

Művészetek Palotája Nonprofit Kft.

Információ

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
Telefon: (36) 1-555-3001 (36) 1-555-3002
Fax: (36) 1-555-3309
www.mupa.hu

Kövessen minket!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Művészetek Palotája!

Ezúton köszönöm a válaszukat. Kérem ugyanakkor, hogy szíveskedjenek az eredeti adatigénylésben foglaltak pontos megválaszolására, azaz szíveskedjenek megküldeni a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére nyújtott 950 millió forint összértékű támogatás eredményeként a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. által megkötött valamennyi szerződés listáját, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza szerződések szerinti bontásban, tételesen:

- a szerződő partner megnevezése
- annak feltüntetése, hogy a szerződő partner jogosult-e alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez;
- a szerződés tárgya
- a szerződés értéke
- a szerződéskötés dátuma
- a szerződés tartama.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Művészetek Palotája Információ
Művészetek Palotája Nonprofit Kft.

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton
megküldött adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál elszámolása nem zárult le.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál megvalósítása során a Művészetek Palotája
Nonprofit Kft. az alábbi szerződések alapján vett igénybe
utazásszervezési-, hirdetési és kreatív szolgáltatásokat.

 

Szerződés tárgya szerződő partnere neve szerződés értéke (nettó HUF) szerződés
hatálya
A Művészetek
Palotája kulturális
programjaihoz
kapcsolódó
kiadványok nyomdai
kivitelezése,
valamint a
kulturális
létesítmény
üzemeltetéséhez
kapcsolódó nyomdai
szolgáltatások
ellátása, ofszet
nyomdai 2012.
szolgáltatások szeptember
ellátása, a 12-től a
Művészetek Palotája Pátria Nyomda Zrt. keretösszeg
kulturális 40.000.000,- kimerüléséig,
programjaihoz 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.      legfeljebb
kapcsolódó 2014.
kiadványok nyomdai szeptember
kivitelezése, 12-ig.
valamint a
kulturális
létesítmény
üzemeltetéséhez
kapcsolódó nyomdai
szolgáltatások
ellátása,
nagyformátumú
digitális
tintasugaras
nyomdai
szolgáltatások
ellátása
2013. október
10-től a
Nemzetközi UNITED 4 SKYLINE TICKETS Kft.                                            1062 keretösszeg
útvonaltervezés Budapest, Aradi u. 8-10 24.400.000,- kimerüléséig,
de legfeljebb
2015. január
10-ig.
Hirdetési és
médiaszolgáltatások
megrendelése a
Művészetek Palotája
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Kft. részére
2. Rész: A
Művészetek Palotája
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság számára
kulturális
hirdetési
felületek/módozatok
megrendelése
ingyenes
terjesztésű print
és online
programmagazin
felületeken;
3. Rész: A
Művészetek Palotája
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság számára
kulturális
hirdetési
felületek/módozatok
megrendelése
közösségi rádió
felületeken;
4. Rész: A
Művészetek Palotája
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság számára
kulturális
hirdetési
felületek/módozatok
megrendelése
közösségi tematikus
rádió felületeken;
6. Rész: A
Művészetek Palotája 2. részben: Libri Média Kft. Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér
Kulturális 1.;                                                                                   
Szolgáltató 3. részben: INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely:1033 2. részben
Közhasznú Nonprofit Budapest, Polgár u. 8-10.;                                        8.293.950,-;                                              
Korlátolt                                                        4. részben: Target Media Sales 3. részben 3.590.000,-;                    
Felelősségű Kft. Székhely: 1022 Budapest, Detrekő u.                          4. részben 2014. január
Társaság számára 12.;                                                            6. részben: MTG Metro 2.784.296,-;                                              10-től a
országos, napi, Gratis Kft. Székhely: 1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49. V. 6. részben keretösszeg
ingyenes hírújsági em.;                                                           7. részben: Origo Média 25.248.020,-;                                             kimerüléséig,
és a hírújsághoz és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1073 7. részben de legfeljebb
kapcsolódó online Budapest, Dob utca 76-78.;                                                          8. 15.642.000,-;                                            2015. április
kulturális részben: Közös ajánlattevő: INDEX.HU Informatikai Zrt. Székhely: 1033 Budapest, 8. részben 8.700.000,-;  30-ig
hirdetési felületek Flórián tér 1. Közös ajánlattevő: Napi Gazdaság Kiadó Kft. Székhely: 1033 Budapest,                                              9. részben
biztosítása; Flórián tér 1.;                                                             5.599.999,-                                   (továbbá
7. Rész: A             9. részben: Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt minden esetben maximum +70 %)
Művészetek Palotája Felelősségű Társaság Székhely: 1027 Budapest, Horváth u. 14-24.
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság számára
kulturális
hirdetési
felületek/módozatok
megrendelése online
hírportál
felületeken;
8. Rész: A
Művészetek Palotája
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság számára
kulturális
hirdetési
felületek/módozatok
megrendelése print
és online
gazdasági-közéleti
felületeken;
9. Rész: A
Művészetek Palotája
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság számára
kulturális
hirdetési
felületek/módozatok
megrendelése
közéleti print és
kapcsolódó online
felületeken;
10. Rész: A
Művészetek Palotája
Kulturális
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság számára
kulturális
hirdetési
felületek/módozatok
megrendelése print
felületeken.
Vállalkozási 2014. január
keretszerződés a 10-től a
Művészetek Palotája keretösszeg
Nonprofit kft. MEC HUNGARY MÉDIAÜGYNÖKSÉG KFT. 130.000.000,-  (+70%) kimerüléséig,
2013-2014 évi de legfeljebb
médiavásárlási 2015. április
feladatainak 30-ig
ellátására
Accor - Pannonia Hotels Zrt.

Szállodai Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. Vasudvar Hotel Kft. 2014. január
szolgáltatás összesen 50.000.000,- 3 – 2015.
Duna Szálloda Zrt. január 5.

Kempinski Hotel Budapest Zrt.

 

 

 

A Művészetek Palotájában megvalósuló produkciók műszaki
lebonyolításának, valamint a BTF programjainak szervezési feladatait  a
Müpa saját erőforrásainak igénybevételével oldotta meg.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását,

Üdvözlettel:

Művészetek Palotája Nonprofit Kft.
Információ
1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
Telefon: (36) 1-555-3001 (36) 1-555-3002
Fax: (36) 1-555-3309
[1]www.mupa.hu
Kövessen minket!

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Művészetek Palotája Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei