Távközlési szerződések

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre másolatban megküldeni az önkormányzat által távközlési szolgáltatás tárgyában kötött és jelenleg hatályban lévő szerződéseket.

2. Szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy összesen hány mobiltelefonszámra fizet elő egyenként az önkormányzat. Amennyiben flotta-típusú előfizetése van az önkormányzatnak, kérem szíveskedjen tájékoztatni a flottaszerződés keretében ténylegesen igénybe vett telefonszámok számáról.

3. Szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az előfizetés alapján használt mobiltelefonokat név szerint kik és milyen jogviszony alapján jogosultak használni.

4. Szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az elmúlt 12 hónapban mennyi volt az önkormányzat számára kiszámlázott teljes mobiltelefonszámla. Abban az esetben, ha az egyes előfizetések nem korlátlan telefonhasználathoz köti a havidíjat, legyen szíves tájékoztatni a különböző telefonszámokhoz tartozó havidíjakról is (a telefonszámokat nem kérem közölni).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 27.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment telenor.k zadat.150310..p.pdf
474K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából
eljárva, csatoltan megküldöm Ön részére a közérdekű adatigénylésére
vonatkozó válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzatának
                     Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szerz d s.pdf
2.1M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, közérdekű
adat kiadása iránti kérelmére, mellékelten megküldöm Kazincbarcika Város
Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. által megkötött egyedi
távközlési szolgáltatási szerződést elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei