Tehetség Roadshow bonyolítása kapcsán kötött szerződések alapvető adatai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Új Nemzedék Központ által szervezett Tehetség Roadshow bonyolítása kapcsán kötött szerződések alapvető adatait, úgy mint:

- szerződő fél neve
- szerződés tárgya
- szerződés hatálya
- szerződés értéke

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Csaba Poor


Attachment image001.jpg
6K Download


Kedves András!

Köszönjük, hogy közérdekű adatigénylésével hozzánk fordult. Törvényi
kötelezettségünknek eleget téve alább küldjük Önnek a kért adatokat:

Szerződő fél:                                   Golden 3PO Kft
Szerződés tárgya:                          Az NTP-ITR-M-16-0001
azonosítószámú projekt keretében rendezvényszervezési feladatok, helyszín
és catering biztosítása

Szerződés hatálya:                        2017. június 30.
Szerződés értéke:                          br. 7 899 400 Ft
Szerződésben vállalt                    rendezvényszervezéshez kapcsolódó
feladatok és catering szolgáltatás
feladatok: 

Szerződésben vállalt feladatuk:
A nyertes Ajánlattevő feladata egy öt állomásból álló, alkalmanként 200
fős Roadshow megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása,
catering és helyszín, illetve a rendezvénnyel összefüggő egyéb
szolgáltatások biztosítása az NTP-ITR-M-16-0001 azonosítószámú, „Tehetség
Roadshow 2016-2017” című projekt keretein belül.

Bármilyen további kérdése van, keressen bizalommal!

Üdvözlettel: 
Poór Csaba│ kommunikációs igazgató
Új Nemzedék Központ
 
Mobil: +36 30 916 7591
Email: [1][email address]
Web: [2]www.ujnemzedek.hu
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujnemzedek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Poór Csaba !

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei