Telephely megállapodások

Eva Laszlo küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Intézményi SZMSZ-ük III.4. pontjában felsorolt
telephelyek közül az 2, 6, 8, 14. számú telephelyhez tartozó megállapodásokat/szerződéseket.

4. Az iskola tevékenységének az iskola épületén kívüli helyszínei: azoknak az önkormányzati és egyházi fenntartású oktatási intézményeknek (továbbiakban együttműködő intézmények) székhelyei (épületei), amelyekben külön együttműködési megállapodás alapján az Iskola művészeti oktatást folytat.

http://www.aeliasabina.hu/as/images/Doku...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 23.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Közérdekű adatigénylésem határideje mai napon lejár. Kérem szíves tájékoztatásukat adatigénylésem állapotáról.

Kelt: 2017. február 7.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Közérdekű adatigénylésem határideje tegnapi napon lejárt, kérem szíves tájékoztatásukat az igénylés állapotáról.

Kelt: 2017. február 8.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Közérdekű adatigénylésem beérkezését visszaigazolni szíveskedjék, illetve tájékoztatást kérek az adatigénylés állapotáról.

Kelt: 2017. február 9.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Adatigénylésem beérkezése, és feldolgozási állapota felől érdeklődnék.

Tisztelettel:

Kelt: 2017. február 10.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Adatigénylésem beérkezése, és feldolgozási állapota felől érdeklődnék.

Kelt: 2017. február 14.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Adatigénylésem beérkezése, és feldolgozási állapota felől érdeklődnék.

Kelt: 2017. február 15.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola!

Adatigénylésem beérkezése, és feldolgozási állapota felől érdeklődnék.

Kelt: 2017. február 19.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Eva Laszlo:
Csak a(z) Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei