Tények a Boráros téri közterület felügyelői intézkedésről

Major Péter Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Major Péter Pál

Tisztelt Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Hivatkozva weblapjukon (http://fori.hu/hirek/tenyek-a-boraros-te... megjelent „Tények a Boráros téri közterület felügyelői intézkedésről” c. írásukra közérdekű adatkéréssel, ill. kérdésekkel fordulok Önökhöz:

Köztudomású, hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. egymástól eltérő jogi személyek. Cikkükben hivatkoznak a BKK-s együttműködésükre.

Kérem, tájékoztassanak arról, fennáll-e Intézményük és a BKK Zrt. között, a tömegközlekedés rendeltetésszerű használatára vonatkozó, együttműködési megállapodás, mert weblapjukon csak a BKV Zrt.-vel kötött releváns megállapodást találtam meg, a BKK Zrt.-vel kötött elérhető megállapodás pedig másra, pl. járművek elszállítására, vonatkozik. Amennyiben fennáll ilyen megállapodás, úgy kérem szíves tájékoztatásukat, hogy ezt a szerződést mikor és hol hozták nyilvánosságra. Amennyiben nem, úgy érdeklődni szeretnék, hogy cikkükben milyen együttműködési szabályokra hivatkoztak?

Kérem, tájékoztassanak arról, fennáll-e Intézményük és a BKV Zrt.-től eltérő, közösségi közlekedési járműveket üzemeltető cég (Pl. VT-Arriva Kft.) között ehhez hasonló, a tömegközlekedés rendeltetésszerű használatára vonatkozó együttműködési megállapodás. Amennyiben igen, úgy kérem szíves tájékoztatásukat, hogy ezt a szerződést mikor és hol hozták nyilvánosságra?

Milyen bizonyítékok alapján tekintik „tényszerűnek”, hogy a Boráros téren munkatársaik intézkedését elszenvedő fiatalember ezt megelőzően ténylegesen utazott a BKV járművén (villamoson). A nyilvánosság számára elérhetőek lesznek-e a térfigyelő kamerák felvételei, amennyiben készültek ilyen felvételek?

Attól függetlenül, hogy kollégáikat felfüggesztették, feltételezhető-e, hogy az igazoltatás miatt rendelkezésükre állnak a "fiatalember" személyes adatai?

Feltételezhető-e, hogy a felfüggesztett közterület felügyelők, amennyiben elbocsátják őket, egy esetleges per során jogosulttá válnak díjtalan ügyvédi képviseletre, miközben a Pp. 67§ alapján köztisztviselőként munkakörükből adódóan meghatalmazottként kellene részt venniük a bírósági eljárásban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 28.

Üdvözlettel:
Major Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat, Rendészeti Igazgatóság
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levelet érkeztettük,
feldolgozását megkezdtük. Amennyiben megkeresésével kapcsolatban a
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak hatásköre és
illetékessége fennáll, a választ a hatályos jogszabály szerint 30 napon
belül megküldjük. Hatáskör vagy illetékesség hiányában beadványának
továbbításáról értesítjük.

Ez egy automatikus levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Ügyfélszolgálat

1054 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 2.

Telefon: 301-7563, 301-7566

[1][FÖRI request email]

[2]www.fori.hu

References

Visible links
1. mailto:[FÖRI request email]
2. http://www.fori.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Közlekedési 1. Szolgálat
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság


Attachment Mp.pdf
301K Download

Attachment mp1.pdf
205K Download

Attachment mp2.pdf
297K Download

Attachment mp3.pdf
223K Download

Attachment mp4.pdf
75K Download


 
Tisztelt Major Péter Pál!

Csatoltan küldöm tájékoztatásunkat!

Közlekedés 1. Szolgálat

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Major Péter Pál:
Csak a(z) Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei