Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetését töltő fogvatartottak

Magyar Helsinki Bizottság küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Magyar Helsinki Bizottság

Delivered

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetést töltő fogvatartottakkal kapcsolatban az alábbi adatokat:

- Összesen hány elítélt és mikor – évenkénti felosztásban – kezdte meg 1999. március 1. és 2019. január 14-e között teljes életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetését?

- Mennyi volt a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetést töltő fogvatartottak összlétszáma 2019. január 14-én?

- Intézetek szerinti bontásban, mely büntetés-végrehajtási intézetben, hány életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetését töltő fogvatartott tartózkodott 2019. január 14. napján?

- Mi volt a nemek és az életkor szerinti megoszlása a 2019. január 14. napján tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésüket töltő fogvatartottaknak?

- Az 1987. évi IV. Büntető törvénykönyv különös részében felsorolt törvényi tényállások, valamint a 2012. évi C. Büntető törvénykönyv 44§ (1) bekezdésében felsoroltak alapján, – bűncselekmények szerinti felosztásban –, egyes bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott jogerős ítélet alapján, hányan kezdték meg életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésüket 2019. január 14. napjáig bezárólag?

- 2019. január 14. napjáig összesen hány fogvatartott kezdte meg tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetését a 2012. évi C. Büntető Törvénykönyv 44§ (2) pontja szerint – erőszakos többszörös visszaesőként?

- Összesen hány tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetését töltő fogvatartott részesült az Alaptörvény 9. cikk (4) g) pont szerinti köztársasági elnöki kegyelemben 1999. március 1. és 2019 január 10. között?

- 2013. évi CCXL. törvény - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról, 46/A §-a szerinti, A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek kötelező kegyelmi eljárása hányszor került lefolytatásra 2019. január 14. napjáig.

- Összesen hány tényleges életfogytiglani szabadságvesztés-büntetését töltő fogvatartott halálozott el 1999. március 1. és 2019 január 14. között ?

- A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés-büntetését töltő fogvatartottak közül, 1999. március 1. és 2019 január 14. között hányan követtek el öngyilkosságot?

- A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés-büntetését töltő fogvatartottak közül jelenleg hányan részesülnek oktatásban, képzésben, valamint vesznek részt különböző foglalkozásokon? Kérem részletezze mely foglalkozások, képzések ezek.

- A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés-büntetését töltő fogvatartottak közül jelenleg hányan, milyen munkáltatásban vesznek részt?

Kérem, hogy amennyiben a feltett kérdéseknek csak egy részével kapcsolatban kezelnek adatot, de más állami szervtől az adatok megismerhetők, nevezzék meg, hogy kit kereshetek meg kérdéseimmel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 14.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magyar Helsinki Bizottság:
Csak a(z) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei