Terembérleti díjak mértéke a 2017-18-as illetve a 2018-2019-es tanévben

Novák Róbert küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Novák Róbert

Delivered

Tisztelt KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a tankerületi központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézményekben milyen terembérleti díj fizetése mellett lehetett termet bérelni a a 2017-2018-as tanévben illetve milyen terembérleti díj fizetése mellett lehet termet bérelni 2018-2019-es tanévben?
Mekkora bevételt jelentett ez a 2017-2018-as tanévben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 15.

Üdvözlettel:

Novák Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: Bengi Zoltán dr.
KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment K z rdek adatok ig nyl se.pdf
244K Download View as HTML


Tisztelt Novák Róbert Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten továbbítom a
Közép-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Dr. Házlinger
György Úr levelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bengi Zoltán

jogi referens

 

Közép-Pesti Tankerületi Központ

Személyügyi és Jogi Osztály

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

Telefon: +36 1 795 5214

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bengi Zoltán dr.
KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment K z p Pesti Tanker leti K zpont r sz r l k z rdek adatig nyl s teljes t se.pdf
181K Download View as HTML

Attachment K z p Pesti Tanker leti K zpont teremb rleti r 2017.04.01 2018.03.31 k z tti id szakra.xlsx
19K Download View as HTML

Attachment K z p Pesti Tanker leti K zpont teremb rleti r 2018.04.01 2019.03.31 k z tti id szakra.xlsx
21K Download View as HTML

Attachment K z p Pesti Tanker leti K zpont teremb rlet bev tele 2017 2018.10.xlsx
69K Download View as HTML


Tisztelt Novák Róbert Úr!

 

A Közép-Pesti Tankerületi Központhoz 2018. október 15 – én eljuttatott
közérdekű adatigénylése tárgyában mellékelten megküldöm dr. Házlinger
György tankerületi igazgató úr levelét és a kért közérdekű adatokat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bengi Zoltán

jogi referens

 

Közép-Pesti Tankerületi Központ

Személyügyi és Jogi Osztály

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

Telefon: +36 1 795 5214

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Novák Róbert

Delivered

Tisztelt dr. Bengi Zoltán!

Köszönöm a megküldött választ és az adatokat.

Üdvözlettel:

Novák Róbert

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Novák Róbert:
Csak a(z) KLIK Közép-Pesti Tankerületi Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei