Térfigyelő kamerák telepítése

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Le Marietta

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Dunakeszin hány darab köztéri kamera van és ezek hol vannak telepítve, és emellett Dunakeszi teljes pályázati anyagát a 28/2014-es BM rendeletben kiírt pályázatra és a nyertes pályázathoz tartozó támogatási szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Dávid Csilla
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hiv. szám: K-XVI-1144/2014.

Tisztelt Címzett!

Tekintettel arra, hogy adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik, az adatigénylés megválaszolására
vonatkozó határidőt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítom.

Dunakeszi, 2014. szeptember 24.

Tisztelettel:

dr. Dávid Csilla jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Dávid Csilla
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20102014153634 kamera.pdf
11 Download View as HTML


Hiv. szám: K-XVI-1144/2014.

Tisztelt Címzett!

Mellékelten csatolva küldöm a térfigyelő-kamerarendszer
telepítésével kapcsolatosan benyújtott közérdekű adatigénylésére
adott válasz és a kapcsolódó dokumentumok bescannelt változatát.

Dunakeszi, 2014. október 20.

Tisztelettel:

dr. Dávid Csilla jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Dávid Csilla
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20102014153721 kamera tam szerz.pdf
11 Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: dr. Dávid Csilla
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20102014161851 kamera adatlap.pdf
0K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: dr. Dávid Csilla
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20102014161925 kamera adatlap 2.pdf
11 Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei