Terme Lendava (Lendva) szerződés

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Kft. részére

Az igénylést elutasította a(z) Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Kft..

Feladó: Rádi Antónia

Delivered

Tisztelt Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A lendvai (Szlovénia) Terme Lendava hotel megszerzéséről (megvásárlásáról?) szóló szerződés másolata annak mellékleteivel

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Attila Fodor
Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Kft.

Tisztelt Hölgyem!
Társaságunkhoz 2018. augusztus 8. napján érkezett, alábbi adatigénylésével
kapcsolatos közérdekű adatigénylése vonatkozásában, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban Info tv.) alapján tájékoztatjuk, hogy az igényelt
dokumentumokat nem áll módunkban megküldeni, azok üzleti titok minősítése,
valamint az Info tv. 27. § (3) bekezdésének második részének okán.”

 

Amennyiben a Társaságnál további adatigénylés történik, a megkeresés
továbbítható közvetlenül a  [1][email address] e-mail címre is.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Tóth Edina

Portfolió menedzser

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

DACIA S.A. megvásárlása

A(z) Manevi Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei