Területfoglalási engedélyek - CINE-MIS Nonprofit Kft. 2013-2017

Pászkán Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által a CINE-MIS Nonprofit Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi István út 48., adószám: 21006984-2-05) számára 2013. január 1-e és 2017. október 27-e közötti időszakban kiadott közterület-használati engedélyek dokumentációját (a CINE-MIS Nonprofit Kft. által benyújtott dokumentumok, a Miskolc MJVÖPH által kiadott határozatok és minden más releváns dokumentum).

2) a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, valamint az alárendeltségébe tartozó szervek és Madaras Péter között létrejött megbízási, vagy más jellegű szerződések, megállapodások listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 27.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 2013 Jameson eged ly.pdf
213K Download View as HTML

Attachment 2013 Jameson k relem.pdf
195K Download View as HTML

Attachment 2014.Jameson enged ly.pdf
343K Download View as HTML

Attachment 2014 Jameson k relem.pdf
224K Download View as HTML

Attachment 2014 Kocsonyafarsang enged ly.pdf
439K Download View as HTML

Attachment 2014 Labdarugo VB k relem.pdf
81K Download View as HTML

Attachment 2014 Labdar g VB enged ly.pdf
209K Download View as HTML

Attachment 2015 Jameson enged ly.pdf
227K Download View as HTML

Attachment 2015 Jameson k relem.pdf
399K Download View as HTML

Attachment 2015 Kocsonyafarsang enged ly.pdf
167K Download View as HTML

Attachment 2015 Kocsonyafarsang k relem.pdf
79K Download View as HTML

Attachment 2016 Jameson enged ly.pdf
196K Download View as HTML

Attachment 2016 Jameson k relem.pdf
364K Download View as HTML

Attachment 2016 Kocsonyafarsang enged ly.pdf
202K Download View as HTML

Attachment 2016 Kocsonyafrasang k relem.pdf
459K Download View as HTML

Attachment 2017 Jameson enged ly.pdf
264K Download View as HTML

Attachment 2017 Jameson k relem.pdf
652K Download View as HTML

Attachment 2017 Kocsonyafarsang k relem.pdf
446K Download View as HTML

Attachment 2017 Kocsonyafarsang enged ly.pdf
200K Download View as HTML

Attachment P szk n Zsolt k z rdek adatk r s teljes t se.pdf
58K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatkérés teljesítését és a kapcsolódó
mellékleteket szíves tájékoztatásul.

 

Tisztelettel:

 

Kovácsné dr. Omar Leila

jogi ügyintéző

Miskolc MJV polgármesteri Hivatala

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2017. október 27-i adatkérésemre 2017. november 13-án (tehát a törvényes határidőt megsértve!) küldött válaszukra figyelmeztetnem kell önöket, hogy válaszuk hiányos és ezért továbbra is sérti az Infotv. rendelkezéseit.

Kérésemben külön kiemeltem, hogy nemcsak az engedélyekre van szükségem, hanem az összes olyan dokumentumra is, melyek az engedély törvényességét megalapozzák. Az adatigénylésemben ez így szerepelt: "(...) (a CINE-MIS Nonprofit Kft. által benyújtott dokumentumok, a Miskolc MJVÖPH által kiadott határozatok és minden más releváns dokumentum) (...)".

Önök válaszukban ezt írták: "(...) Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2013. január 1. és 2017. október 27. között a CINE-MIS Nonprofit Kft. által(!) benyújtott(!) közterület-használati engedély iránti kérelmeket(!), valamit(!) a kiadott közterület-használati engedélyt tartalmazó határozatokat elektronikus formában. (...)". (A felkiáltójeleket nyomatékosítási célból én tettem hozzá!)

Márpedig az önök által is ellenőrizhető válaszlevelükben, állításukkal ellentétben, csak a kért dokumentumok második csoportját, vagyis a kiadott közterület-használati engedélyeket tartalmazó határozatokat küldték el.

Tekintettel arra, hogy ez jelentős különbség, válaszukat nem tekinthetem teljesítettnek, sőt, meg kell állapítanom, hogy törvénysértő állapotban vannak.

Kérem, hogy haladéktalanul tegyék közzé a visszatartott(!) dokumentumokat, ellenkező esetben kénytelen vagyok jogi eljárást indítani.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 6.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20171220121750444.pdf
110K Download View as HTML

Attachment 2013 Jameson k relem.pdf
195K Download View as HTML

Attachment 2014 Jameson k relem.pdf
224K Download View as HTML

Attachment 2014 Labdarugo VB k relem.pdf
81K Download View as HTML

Attachment 2015 Jameson k relem.pdf
399K Download View as HTML

Attachment 2015 Kocsonyafarsang k relem.pdf
79K Download View as HTML

Attachment 2016 Jameson k relem.pdf
364K Download View as HTML

Attachment 2017 Jameson k relem.pdf
652K Download View as HTML

Attachment 2017 Kocsonyafarsang k relem.pdf
446K Download View as HTML

Attachment 2016 Kocsonyafrasang k relem.pdf
459K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Mellékelten megküldöm a Jegyző Úr tájékoztató levelét.

Tisztelettel:

Kovácsné dr. Omar Leila
jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Pászkán Zsolt hozzászólt ()

Tisztelt Címzett!

Nem értem, hogy mit nem értenek! A "Becherovka Kocsonya Farsang" nevű jogsértő rendezvény 2014-es engedélykérelme sem a 2017. november 13-i, sem a 2017. december 20-i válaszukban nem szerepel.

Kérem pótolják, ellenkező esetben kénytelen leszek megtenni a szükséges jogi lépéseket.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Link to this

Feladó: Pászkán Zsolt

Delivered

Tisztelt Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila!

Nem értem, hogy mit nem értenek! A "Becherovka Kocsonya Farsang" nevű jogsértő rendezvény 2014-es engedélykérelme sem a 2017. november 13-i, sem a 2017. december 20-i válaszukban nem szerepel.

Kérem pótolják, ellenkező esetben kénytelen leszek megtenni a szükséges jogi lépéseket.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Miskolci Iratkezelő Rendszer

Tisztelt PĂ SZKĂ N ZSOLT!

Az Ă n ĂĄltal kĂźldĂśtt dokumentum a kĂśvetkezĹ ĂŠrkeztetĹ szĂĄmon
kerĂźlt ĂŠrkeztetĂŠsre: 1055393/2018

Ă dvĂśzlettel: IktatĂł Csoport

Ez egy automatikus Ăźzenet, kĂŠrjĂźk erre a levĂŠlre ne vĂĄlaszoljon.

Hivatkozása ide

Feladó: Miskolci Iratkezelő Rendszer

Tisztelt PĂ SZKĂ N ZSOLT!

Az Ă n ĂĄltal kĂźldĂśtt dokumentum a kĂśvetkezĹ ĂŠrkeztetĹ szĂĄmon
kerĂźlt ĂŠrkeztetĂŠsre: 1056238/2018

Ă dvĂśzlettel: IktatĂł Csoport

Ez egy automatikus Ăźzenet, kĂŠrjĂźk erre a levĂŠlre ne vĂĄlaszoljon.

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kovácsné Dr. Omar Leila
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20180425162820260.pdf
563K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Mellékelten megküldöm Jegyző Úr tájékoztató levelét.

Tisztelettel:

Kovácsné dr. Omar Leila
jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pászkán Zsolt:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei