Tervezik-e valóban, hogy Magyarország KILÉP AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYÉBŐL?

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

dr. Trócsányi László miniszter úrnak
Igazságügyi Minisztérium

tárgy: Tervezik-e valóban, hogy Magyarország KILÉP AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYÉBŐL?

másolatban:
- a jogállamiságért küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum
- Apák az Igazságért Egyesület, amely folyamatosan tematizálja a gyermekeket érintő jogállamisági anomáliákat és nyeri a kártérítési pereket
- sajtó

Tisztelt dr. Trócsányi László miniszter úr! Tisztelt Jogász kollega!

Az Igazságügyi Minisztérium szakmai tevékenységére vonatkozó közérdekű adatként kérem közzétenni, hogy VAN-E OLYAN VALÓS KORMÁNYZATI TÖREKVÉS, hogy követik az Alapjogokért Központnak az MTI által, 2017. 03. 21-én közzétett azon javaslatát, mely szerint „az EJEB joghatóságának felmondásától sem szabad elzárkózni, MÉG AKKOR SEM, HA EZ AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYÉBŐL TÖRTÉNŐ KILÉPÉSSEL JÁRNA EGYÜTT - fejtette ki az Alapjogokért Központ, kiemelve: Magyarországon az alapjogvédelem megfelelő szintje a formális EJEE-tagság nélkül is biztosított.”

Kérem, hogy amennyiben VAN ilyen kilépési terv, arról, mint a jogállamiság biztosítása terén kiemelt feladatokkal rendelkező tárcavezető, haladéktalanul tájékoztassa a közvéleményt.

Kérem, hogy amennyiben NINCS ilyen kilépési terv, akkor arról is adjon tájékoztatást, nyugtassa meg a közvéleményt, és miniszterként és mint egykori alkotmánybíró, nagykövet és sztárügyvéd, 2005-2013 között az Európa Tanács Velencei Bizottság póttagja, nemzetközileg elismert jogtudományi szaktekintély nyilvánosan és egyértelműen kommunikálja az Alapjogokért Központ felé, hogy Magyarország - uniós tagállamként is - a leghatározottabban elkötelezett az emberi jogok iránt és uniós tagállamként jogi lehetőség sincs a kilépésre.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában 2017. 03. 24-én dr. Magyar György ügyvéd úr is felvetette, hogy Miniszter úr a kérdésben nem nyilatkozott. (http://www.atv.hu/videok/video-20170324-...

Az Igazságügyi Minisztérium szakmai tevékenységére vonatkozó közérdekű adatként kérem továbbá közzétenni, hogy az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint Magyarországon az alapjogvédelem megfelelő szintje a GYAKORLATBAN, konkrét esetekben biztosított-e, így jogállami, belső jogi eszközökkel elérhető-e a törvényesség, vagy – törvényes jogérvényesítésül – kizárólag a nemzetközi fórumok maradnak.

Miniszter úrnak is írtam kicsi gyermekeim ügyében, hogy – jogszabályi kötelességével összhangban – segítsen, hogy kicsi gyermekeimmel egy bennünket botrányos és brutális törvénytelenséggel támadó ügyvéd jogsértéseitől megszabadulhassunk, aki – durván jogsértően – végrehajtót is ránk szabadított.
- Az ügyvédi kamara – törvényi kötelessége ellenére – MÉG KIVIZSGÁLNI SEM HAJLANDÓ, hogy miért kaphatott panaszolt ügyvéd NAV feketelistás címre működési engedélyt, továbbá a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát miért hirdetheti honlapján azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tájékoztató NEM FELTÉTLENÜL FELEL MEG A HATÁLYOS JOGNAK. (A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.)
- Esetünkben a bennünket botrányos és brutális törvénytelenséggel támadó ügyvéd ÖTÖDIK ÉVE, 30 alapügyben ad meg hamis / hiányos adatokat a gyerekeimre követelőzve, pl. név, lakcím, anyja neve vonatkozásában. (Ez az ügyvédi eljárás – jogállamban – közokirat hamisítás lenne és az ügyvédi kamara ezt az ügyvédi törvényszegést törvényileg köteles feljelenteni!)
- Az ügyvéd a gyerekeimet – minden ok nélkül, jogellenesen – a köztudomásúan szörnyűséges állami gondozásba akarja juttatni és/vagy örökbe akarja gyerekeimet adatni, nekem – minden ok nélkül, jogsértően – börtönt szán, hogy jogellenesen kisemmizhessen bennünket! TILTAKOZOM!

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerint Miniszter úr mind az igazságügyi, mind az ügyvédi, mind a végrehajtói vonatkozásokban konkrét feladatkörökkel bír.
- Miniszter úr ennek ellenére eddig nem segített, hogy ügyünk törvényesen rendeződhessen.
- Pedig Miniszter úr hivatalba lépésekor nyilatkozataiban mélyreható reformokat ígért mind az ügyvédség, mind a végrehajtók vonatkozásában.
- Az ügyvédek tekintetében ugyan Miniszter úr fellépett a Budapesti Ügyvédi Kamara aggályos tisztújítása kapcsán, ám időközben a Kúria már eldöntötte, hogy nem szükséges a kamaránál aggálymentes szavazatszámlálás. Továbbá nincs arról sem hír, hogy a kamara kifogásolta volna az Ön nevét viselő ügyvédi iroda sajtónyilvános ügyét, hogy az állammal szemben képviselik a 4-es metró egyik kivitelezőjét. Ügyünket az ügyvédi kamara nem hajlandó törvényesen kivizsgálni.
- A végrehajtóknál – botrányos törvénytelenségeik miatt – a végrehajtói kamarát átnevezték ugyan Magyar Bírósági Végrehajtói Karrá, ám pl. a bennünket botrányosan törvénytelenül támadó Berki András végrehajtó tagja volt a törvénytelenségei miatt feloszlatott végrehajtói kamarának is. A törvénytelenül eljáró ügyvéd és végrehajtó teljességgel ellehetetlenít bennünket, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar ezt – jogellenesen – tolerálja. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nemrégiben arról híresült el, hogy NAIH döntés ellenére is titkolóznak közpénzre vonatkozó döntéseikről. (Bepereljük a Bírósági Végrehajtó Kart, mert a NAIH ellenében is titkolják a közadataikat - https://atlatszo.hu/2016/11/10/beperelju...

EBBEN A HELYZETBEN NAGYON AGGASZTÓ, HOGY – TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGÜK ELLENÉRE – SEM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM, SEM A MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI KAR, SEM BERKI ANDRÁS VÉGREHAJTÓ, SEM A MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA, SEM A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA, SEM A KIZÁRÁSRÓL DÖNTÉSRE JOGOSULT BÍRÓSÁG NEM VÁLASZOL NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEIMRE, SÜRGETÉSRE SEM.
- A végrehajtó – teljesen jogellenesen – elárvereztetheti az otthonunkat, így jogellenesen a köztudomásúan szörnyűséges állami gondozásba juttathatja a gyerekeimet, miközben – jogellenesen – azt sem tudja megjelölni, ki a végrehajtást kérő.
- Ugyanazon személy NÉGYFÉLE néven szerepel az ügyiratban, hamis névről hamis névre változik az anyja leánykori neve, változik a születési helye, vagy lakóhelyet fel sem tüntet, vagy hamis címről (pl. közintézményi címről, külföldi hotelből) pereskedik. Mindez teljességgel törvénytelen!
- Kérem, hogy – törvényi kötelességével összhangban (Be. 171. § (2) bekezdés) – legyen szíves feljelenteni ezt a törvényszegő ügyvédet.
- Magyarországon van jogállami eljárásra példa. Pl. Jordán Adél színművészt 100.000 Ft-ra büntették közokirat hamisításért, mert egyetlen alkalommal édesanyja rokkant kártyájával parkolt. (Jordán Adélt elítélték közokirat-hamisításért - http://www.nlcafe.hu/sztarok/20161123/jo...
- Miniszter úr nagyon határozottan visszautasította, amikor az egyik ügyvédi világszervezet tematizálta a magyar jogállamisági hiányosságokat. „Az Igazságügyi Minisztérium visszautasítja az IBAHRI alaptalan állításait” (http://emberijogok.kormany.hu/az-igazsag... Pedig én is fogok írni – törvényes védekezésül – az ügyvédi világszervezeteknek, így az UIA-nak és az IBAHRI-nak is gyermekeim ügyében. A támadó ügyvéd gátlástalan törvénytelenséggel használja ki, hogy ma a korrupcióval súlyosan fertőzött Magyarországon – pl. esetünkben – valójában nincs a gyakorlatban jogállami jogvédelem. Köztudomású, hogy törvényszegő ügyvédek – néhány százezer Ft-ért - minden ok nélküli előzetes letartóztatást is tudnak intézni. (http://444.hu/2015/11/30/korrupcio-a-ren...

Így nagyon fontos tudnom, hogy a jogállamiság Alaptörvényben garantált biztosításáért kiemelten felelős Igazságügyi Minisztérium hogyan vélekedik az emberi jogokról, hiszen én édesanya vagyok, gyermekeim emberi jogait bármely szükséges törvényes eszközzel érvényre kell juttatnom.

Miniszter úr interneten található életrajza szerint háromgyermekes édesapa. (http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-min...
- Közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy Miniszter úr álláspontja szerint sérti-e gyermekeim emberi méltóságát és az én emberi méltóságomat, ha ÖTÖDIK ÉVE hiába könyörgöm udvariasan, jogi érvekkel a törvényesség minimumáért.
- MAGYARORSZÁGON MA SZABAD PRÉDA-E A GYERMEK, AZ ANYA, HA EGY TÖRVÉNYSZEGŐ ÜGYVÉD JOGELLENES ESZKÖZÖKKEL KI AKARJA FOSZTANI?
- Idézném a közel 70 évvel ezelőtt aláírt Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikkét, mely szerint „minden emberi lény szabadon születik és EGYENLŐ MÉLTÓSÁGA ÉS JOGA VAN. Az emberek, ésszel és LELKIISMERETTEL bírván, EGYMÁSSAL SZEMBEN TESTVÉRI SZELLEMBEN KELL hogy viseltessenek”.
- Továbbá a 7. cikk: „A törvény előtt MINDENKI EGYENLŐ és minden megkülönböztetés nélkül jogosult a törvény egyenlő védelmére. Mindenkit egyenlő védelem illet meg a jelen nyilatkozatot sértő mindennemű megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.”
- Az emberi jogokat a magyar jog is a legmagasabb szinten garantálja.
- Közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy Miniszter úr álláspontja szerint ma Magyarországon ügyvéd által jogellenesen megtámadott két kicsi gyermeknek és az édesanyjuknak lehet-e esélye klasszikus, belső jogi eszközökkel érvényre juttatni a törvényességet vagy törvényes jogérvényesítésül kizárólag a nemzetközi jogérvényesítés marad.

Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik.

Korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 03. 28. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 04.05.EJEE Hidas Edit.pdf
126K Download View as HTML


[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

Tárgy: EJEE

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei