Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Veres Gabriella, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Testületi ülés jegyzőkönyvének megkérése

Veres Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Veres Gabriella to read a recent response and update the status.

Feladó: Veres Gabriella

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2015. április 30. napján -a Polgármesteri Hivatal (Budapest VI. kerület Eötvös utca 3) földszinti tanácstermében- az Önkormányzat Képviselő-testületének rendes üléséről MIKROWORKS szavazatszámláló programmal történő hangrögzítéssel készült jegyzőkönyv azon részét, amely a testületi ülés nyílt részét tartalmazza, melyek tételesen az alábbiak:

NAPIREND:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Papp László alpolgármester

2. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
106/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
91/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3b. Javaslat a Kárpátaljai Bene község támogatására
az ülésen kiosztott anyag: 135/2015. (IV.30.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló .../2015. (... ...) önkormányzati rendeletének megalkotása
103/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
113/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló 45/2013(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása
92/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
107/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
124/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
120/2015. (IV.23.) és az ülésen kiosztott: 130/2015. (IV. 28.) 131/2015. (IV. 28.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

10. Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2014. évi teljesítményértékeléséről és a 2015. évi teljesítménykövetelményeiről
119/2015. (IV.20.) és az ülésen kiosztott: 132/2015. (IV. 28.) 133/2015. (IV. 28.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

11. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjára
125/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

12. A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék gazdasági szerveinek megszüntetése
123/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

13. Támogatási megállapodás jóváhagyása a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvánnyal
114/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Támogatási szerződés kötése az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel
112/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

15. A Bp. VI. ker. Andrássy út 47. (hrsz: 29412) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
108/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. A Budapest. VI. kerület Andrássy út 4. 4. em. 12. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
109/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. A Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. 1. em. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
110/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat 2 db nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
111/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat a képviselő-testületi ülésterem korszerűsítésére
122/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

20. Vasárnapi boltbezárás
98/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő

21. Állásfoglalás a Városligetben megvalósítandó Múzeumi Negyed projektről
99/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő

22. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 36/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
100/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő

23. Ismételt javaslat a folyamatos tájékoztatásra a Fidesz-KDNP, valamint a Szociáldemokraták MPP egyéni képviselőjelölti és polgármesteri ajánlóíveivel kapcsolatos, a 2014. évi önkormányzati választással összefüggő 01000/2364/2014. bü. számú büntetőeljárásról
101/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

24. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) rendelete módosítására
102/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő

25. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
93/2015. (IV.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

26. Új igazgatósági tag megválasztása
az ülésen kiosztott anyag: 136/2015. (IV.30.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 18.

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: Gerencsér Barnabás
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Scan0001.pdf
236K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzata Polgármesterének levelét.
 
Tisztelettel:
 
Gerencsér Barnabás
Budapest Főváros VI. Kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Szervezési Csoport
 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Veres Gabriella, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Veres Gabriella:
Csak a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei