tételesen mekkora költségvetési támogatásból ill. adományból származó összeget költött a Jobbik a konyári élet menetének megszervezésére és lebonyolítására

Farkas Lilla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jobbik Magyarországért Mozgalom részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Farkas Lilla

Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. tételesen mekkora költségvetési támogatásból-
2. ill. adományból, egyéb forrásból származó összeget költött a Jobbik a konyári élet menetének megszervezésére és lebonyolítására?
3. mennyit költött a szórólap elkészítésére és terjesztésére
4. mennyibe került a helyszín biztosítása
5. mennyibe került a légtérben végighuzatni a transzparenseket
6. mennyibe kerültek a fáklyák
7. mekkora összegű útiköltséget fizettek ki a résztvevőknek
8. mennyibe került a hangosítás
9. mennyibe került az eseményről a videófelvételek elkészítése
10. amennyiben felmerültek egyéb kiadások, mik voltak azok, és mekkora összeget vittek el a költségvetési támogatásból, ill. adományokból?
11. kérem, hogy a külső személy, ill. vállalkozó/vállalkozás által nyújtott szolgáltatásról készült számlák másolati példányait szkennelve szíveskedjék részemre megküldeni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 20.

Üdvözlettel:

dr. Farkas Lilla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Lilla:
Csak a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei