Tiltott dohányzási bírság

Rábai Márk küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. részére

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Rábai Márk

Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

mekkora összegben szabtak ki bírságot tiltott közterületen történő dohányzás esetében a tilalmi jogszabály életbelépése óta összesen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 6.

Üdvözlettel:

Rábai Márk

Hivatkozása ide

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük és rendszerünkben az 201303071016015698 számú érkeztető számon érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:
Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.
1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Kék szám:06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)

Hivatkozása ide

Feladó: Laczkó Szilvia
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

 
Tisztelt Rábai Márk!
 
Hivatkozással az [1][Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email] fogadó email címre 2013. március 6-án
beérkezett "Közérdekű adat igénylés - Tiltott dohányzási bírság" tárgyú
e-mail beadványára, szíves tájékoztatásul közlöm, hogy nem a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. illetékes  a kért közérdekű adatok közlésében.
Kérem, hogy igénylésével forduljon a Budapest Főváros
Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálatához (1054 Budapest,Vigyázó Ferenc
utca 2.) [2][email address]
 
Üdvözlettel:
 
 
 
 
 
 
Laczkó Szilvia
Osztályvezető
 
Kommunikációs, PR és társasági kapcsolatok osztálya

 

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

FENNTARTÓ ZRT.

BVK HOLDING ZRT. tagja

 

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.

PF: 1439 Budapest, Pf. 637

TEL: +36 40 353 353

FAX: +36 1 459 6860

MOBIL:  +36 30 760-9084

WEB: [3]www.fkf.hu

E-MAIL: LaczkoS[4]@fkf.hu

References

Visible links
1. mailto:[Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
2. mailto:[email address]
3. http://www.fkf.hu/
4. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rábai Márk:
Csak a(z) Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei