TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 kódszámú, a „KultúrSziget” - AGÓRA Nyíregyháza

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az adatgazda postai úton szeretne válaszolni / válaszolt az igénylésre.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 kódszámú, a „KultúrSziget” - AGÓRA Nyíregyháza című pályázat kapcsán a megvalósításához szükségessé vált a megvalósíthatósági tanulmány dokumentációját, amit a Partner Kft készített.

2. A fent megnevezett tanulmánnyal kapcsolatos vállalkozási szerződését, amit 2013.01.30 kötött a Partner Kft. és Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

3. A Kultúrsziget AGÓRA Nyíregyháza című pályázat megvalósításához szükséges nyilvánosság biztosítási tevékenység ellátására a dokumentációban részletezettek szerint szerződésbe foglalt munkákkal kapcsolatos teljesítésigazolásokat, kimutatásokat, megjelenéseket. Minden olyan dokumentum, ami a munka elvégzését igazolja, így kérném másolatban megküldeni:

1. Televíziós megjelenés szerződés szerint 10 db: A csatorna megnevezése, időtartam, sugárzásba kerülés pontos ideje.
2. Rádió megjelenés szerződés szerint 10 db: A csatorna megnevezése, időtartam, sugárzásba kerülés pontos ideje.
3. Egyéb rendezvények konferenciák szerződés szerint 2 db ezek konferenciák pontos helyét, idejét, témáját. A konferenciadokumentálást, fotók, jelenléti ívek.
4. Sajtótájékoztató szerződés szerint 5 db: a rendezvények sajtó megjelenéseit, meghívóit. a sajtótájékoztatóval kapcsolatos közvetlen linkek, vagy amennyiben print sajtótermékről van szó akkor a sajtótermék pontos megnevezése, valamit terjedelme és a megjelenésének pontos dátuma
5. Sajtóközlemény a szerződés szerint négy darab: Ezek szövege és a megjelenési helye
6. Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány a szerződés szerint 15 ezer darab: Ezek tervei, megjelölésük, megjelenésük, hol kerültek terítésre és mikor
7. Közvélemény katatás a szerződés szerint kettő darab: Hol, milyen formában történt a kutatás? Továbbiakban kérném megküldeni a közvélemény kutatás eredményeit, szöveges értékelését.
8. Sajtómegjelenések elemzései szerződés szerint 4 db: ezek elemzéseket.

Továbbiakban kérném még a

1. „KultúrSziget – AGÓRA Nyíregyháza” című, TIOP- 1.2.1-08/2-2009-0008 azonosító számú projekt Kommunikációs Tervét, amit a PRESTITO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság készített, valamint az ezzel kapcsolatos szerződést

Továbbiakban kérném a KultúrSziget – AGÓRA Nyíregyháza” című, TIOP- 1.2.1-08/2-2009-0008 azonosító számú projekttel kapcsolatos összes határozat sorszámának, jelölésének jegyzéket (bizottsági, önkormányzati)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 2.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei