Tisztségviselők hivatali ideje

Csalami Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hallgatói önkormányzat 2000 és 2016 közötti tisztségviselőinek névsorát tartalmazó excel dokumentumot.

A név mellett kerüljön feltüntetésre:
- a tisztséget hányszor
- mely időszakokban
- összesen hány hónapig
- összesen mennyi közéleti ösztöndíjért
töltötte be.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 30.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Török Márk

Kedves Ádám!
Elég furcsa ez a kérés, de megpróbálunk segíteni...
Általánosságban:
Excel táblával nem rendelkezünk, illetve nem szerkesztettünk ilyet.
Elvileg ilyet nem is kérhet...
A tisztujjítások, a szakos érdekképviselettől az EHÖK elnökig, mintegy 700
fő, éves rendszerességgel lebonyolódnak. Ezekről jegyzőkönyv nyilván van,
ebből lehet megszerkeszteni ezt a bizonyos táblázatot...
Úgy 2007 táján az EHÖK addigi jegyzőkönyveit ledtuk az egyetemi irattárba,
aztán még egy pakkot ha jól emlékszem 2011 ben.
Tehát a lényeg: jegyzőkönyvek a mi kezelésünkben 5 - 6 évre visszamenőleg
van, esetleg utánna nézhetek, hogy az egyetemi irattárban a maradék hol
van. Én nem szeretnék excel táblát szerkesztgetni, ami talán fontosabb,
hogy nem is kell plussz munkát vállani az adatkérő felé.
Ha érez magában ilyen elszánást, abban az esetben nem zárkozom el a
jegyzőkönyvekhez való hozzáférés biztosításától...
Várom megtisztelő válaszát
üdvözlettel:
törökmárk 

Hivatkozása ide

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Török Márk!

Amennyiben ilyen kimutatással nem rendelkeznek, akkor kérem a jelenlegi (választott) tagokról mellékeljen egy listát, az alábbi paraméterekkel:
név,
kar,
jelenlegi megbízatás kezdete.

Üdvözlettel:
Csalami Ádám

Hivatkozása ide

CsokisBonbon hozzászólt ()

Csalami! Pofára estél, mint a zsíros kenyér! :))))))

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ez attól függ, mit nevezünk pofára esésnek...

Link to this

Feladó: Török Márk

Kedves Csaba!
Mint ahogy említettem az előző levelemben, a választások évente minden
szinten teljeskörűen lezajlanak...
A választások ereedménye pedig megtalálható az EHÖK hivatalos honlapján:
[1]https://sztehap.hu/posts
üdvözlettel:
tm
2016. december 6. 17:31 Csalami Ádám írta,
<[2][FOI #8093 email]>:

Tisztelt Török Márk!

Amennyiben ilyen kimutatással nem rendelkeznek, akkor kérem a jelenlegi
(választott) tagokról mellékeljen egy listát, az alábbi paraméterekkel:
név,
kar,
jelenlegi megbízatás kezdete.

Üdvözlettel:
Csalami Ádám

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csalami Ádám:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei