Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztségviselők javadalmazása

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Ákos to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Ákos

Delivered

Tisztelt Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy tisztségviselőik milyen jogcímeken és mekkora összegű anyagi juttatásokban részesültek a 2017/18 tanév 2. tanulmányi félévben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 26.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Németh, Gergő
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája


Attachment hook email web s.png
14K Download

Attachment hook email email4.png
14K Download

Attachment hook email email2.png
14K Download

Attachment hook email email1.png
3K Download


Tisztelt Kovács Ákos! 
 
Adatigénylésének eleget téve szeretném tájékoztatni a HÖOK
tisztségviselőinek juttatásairól a 2017/18 tanév 2. tanulmányi
félévére vonatkozóan. 
A HÖOK Alapszabályának 24. §-a  értelmében a HÖOK Elnöke, Gulyás Tibor
valamint a HÖOK Alapszabályának 27. §-a értelmében a Felügyelőbizottság
Elnöke, Koltai Arnold a 
HÖOK tisztségviselője. Az alábbiakban küldöm a tisztségviselők anyagi
juttatásait és a megbízási jogcímeket a kért időszakra nézve. 
 
A HÖOK elnöke:
Gulyás Tibor 
megbízási díj február 
150 000 Ft  
Gulyás Tibor 
megbízási díj március 
150 000 Ft  
Gulyás Tibor 
megbízási díj április  
150 000 Ft  
Gulyás Tibor 
megbízási díj május 
150 000 Ft  
Gulyás Tibor 
megbízási díj június 
150 000 Ft  
Gulyás Tibor 
megbízási díj július 
150 000 Ft  
A HÖOK Felügyelőbizottságának elnöke:
Koltai Arnold 
megbízási díj február 
45 000 Ft  
Koltai Arnold  
megbízási díj március 
45 000 Ft  
Koltai Arnold  
megbízási díj április 
45 000 Ft  
Koltai Arnold  
megbízási díj május 
45 000 Ft  
Koltai Arnold  
megbízási díj június 
45 000 Ft  
Koltai Arnold  
megbízási díj július 
45 000 Ft  
Továbbá szeretném tájékoztatni, hogy honlapunkon ([1]hook.hu) az
Átláthatóság/Üvegzseb menüponon belül a kért adatok jelenleg is
nyilvánosan elérhetőek.  
[2]https://hook.hu/cms/atlathatosag#sbc-14
Budapest, 2018. december 10. 
 
Üdvözlettel: 
 
Németh Gergő sk. 
kabinetfőnök 
--
Németh Gergő
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
[3]Szövegközi kép 1
[4]Szövegközi kép 11 +36 70 977 4971
[5]Szövegközi kép 12 [6][email address]
[7]Szövegközi kép 1 [8]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. http://hook.hu/
2. https://hook.hu/cms/atlathatosag#sbc-14
6. mailto:[email address]
8. http://www.hook.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei