Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztségviselők javadalmazása

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Ákos to read recent responses and update the status.

Feladó: Kovács Ákos

Delivered

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt egy évben mennyit fordítottak a hallgatói önkormányzat képviselőinek, tisztviselőinek javadalmazására, tisztségek szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 26.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy a 2018. november 26. napján a Kommunikációs
Igazgatóságra érkezett és az Adminisztratív Igazgatósághoz továbbított
közérdekű adatigénylését megkaptuk, amit AI/1972/2018 iktatószámon
nyilvántartásba vettünk.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerésére
irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

Üdvözlettel:
Dr. Sárközi- Kerezsi Marica
adminisztratív igazgató

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Tisztségviselők
javadalmazása
Dátum: Mon, 26 Nov 2018 12:45:42 +0000
Feladó: Kovács Ákos [1]<[FOI #11939 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál"
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy az elmúlt egy évben mennyit fordítottak a hallgatói
önkormányzat képviselőinek, tisztviselőinek javadalmazására,
tisztségek szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult
az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás
költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen
elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak
óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje
meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 26.

Üdvözlettel:
Kovács Ákos

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #11939 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z)
[4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást
az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11939 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #11939 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

AI/1972-1/2018

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

Az Adminisztratív Igazgatósághoz 2018. november 26. napján érkezett
AI/1972/2018. iktatószámon nyilvántartásba vett közérdekű adatigénylésére
vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom, tekintettel arra, hogy az Ön által igényelt adatok a kért
rendszerezésben nem állnak rendelkezésünkre, az adatok szolgáltatásához
több szervezeti egység segítségét szükséges igénybe vennünk, így az
Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem lehetséges a
kérelmezett adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel:
Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
adminisztratív igazgató

2018. 11. 26. 15:34 keltezéssel, Adminisztratív Igazgatóság írta:

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy a 2018. november 26. napján a Kommunikációs
Igazgatóságra érkezett és az Adminisztratív Igazgatósághoz továbbított
közérdekű adatigénylését megkaptuk, amit AI/1972/2018 iktatószámon
nyilvántartásba vettünk.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerésére
irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15
napon belül tájékoztatni kell.

Üdvözlettel:
Dr. Sárközi- Kerezsi Marica
adminisztratív igazgató

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Tisztségviselők
javadalmazása
Dátum: Mon, 26 Nov 2018 12:45:42 +0000
Feladó: Kovács Ákos [1]<[FOI #11939 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál"
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy az elmúlt egy évben mennyit fordítottak a hallgatói
önkormányzat képviselőinek, tisztviselőinek javadalmazására,
tisztségek szerinti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat
és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen
részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha
az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az
adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29.
§ (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását
az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 26.

Üdvözlettel:
Kovács Ákos

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #11939 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z)
[4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük
a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud
szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről
itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét,
hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11939 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #11939 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei