TKLB üléseinek jegyzőkönyve

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság ülésein felvett jegyzőkönyveket 2012. januárjától, 2014. május 14-i üléssel bezárólag.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 3.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik adatkéréshez kapcsolódóan válaszoltak.

"Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. június 3-án érkezett elektronikus levelében a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 2012. januártól 2014. május 14-i ülésein felvett jegyzőkönyvek elektronikus másolatban történő megküldését kérte. Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: infotörvény) 29. § (4) bekezdése alapján az igényelt dokumentum jelentős terjedelmű, 654 oldal, a költségtérítés mértéke brutto 38,-Ft/oldal, összesen brutto 24.852,-Ft. A költségtérítés megfizetésének módja minden hét szerdai napján 8-16 óra között a Polgármesteri Hivatal (Béke tér 1.) pénztárába történő befizetés.
Közérdekű adatigénylése teljesítésének feltétele a költségtérítés megfizetése. A dokumentumok másolatkészítés nélkül megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán előre egyeztetett időpontban.

Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából:
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős"

http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt dr. Bálint Erika!
adatvédelmi felelős

Megkaptam tájékoztatásukat miszerint a közérdekű adatigénylés teljesítésének feltétele a költségtérítés megfizetése.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2013. decemberében kelt jelentése alapján (Ügyszám: NAIH-1660-11/2013/V)
http://www.naih.hu/files/Infoszab-NAIH-1...
kérem tájékoztatását a költségtérítéshez kapcsolódóan:

1)
Idézet a jelentésből:
"Amennyiben az adatigénylő a kért adatok szolgáltatásának teljesítését elektronikus úton igényli, úgy nem állapítható meg költségtérítés az önkormányzat részéről,..."

Jelen esetben az adatkérésem során az adatokat elektronikus formában kértem.
Azzal a feltételezéssel is élve, hogy a kért adatok, dokumentumok elektronikus formában keletkeztek (pl. word fájl)és elektronikus formában rendelkezésre is állnak.

2, A megadott bruttó 38Ft/oldal költségtérítési díj milyen elemekből épül fel, milyen módon került meghatározásra?
Idézet a jelentésből:
"A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie az Infotv. 30. § (6) alapján, melynek többek között a költségtérítés mértékére és a fizetés módjára is ki kell térnie."

Kérem a fentiek figyelembe vételével, hogy a kért adatokat elektronikus másolatban, költségtérítés kikötése nélkül szíveskedjenek megküldeni.

Üdvözlettel,
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei