Tom Clear zrt dokumentumok

Oroszi Babett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Oroszi Babett

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Magyar Nemzeti Bank és a Tom Clear Zrt. (korábban T. O. M Controll 2001) között megkötött összes szerződést, azok mellékleteivel (számlák, teljesítési igazolások, stb.)

Erről a cégről van szó, és ezt a szerződést is kérném minden mellékletével és minden hozzá tartozó dokumentummal:

http://hir6.hu/cikk/63291/vegelszamolas_...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 27.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment image001.png
11 Download

Attachment image002.png
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q TOM CLEAR felmond E1s.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Oroszi Babett!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz a KiMitTud weboldalon keresztül eljuttatott
közérdekű adat iránti igényében a Magyar Nemzeti Bank és a Tom Clear Zrt.
(korábban T. O. M Controll 2001) között megkötött összes szerződést,
valamint azok mellékleteit (számlák, teljesítési igazolások stb.) kérte
megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a TOM CLEAR Zrt.-vel egyetlen
szerződése állt fenn, melyet a felek a „Magyar Nemzeti Bank telephelyein
folyamatos élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása, továbbá külön
megrendeléssel kezdeményezett kiegészítő szolgáltatás biztosítása”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek egymással. A
2010. október 26-án létrejött szerződés és mellékletei (ide nem értve a
szerződés alapján kiállított számlákat és teljesítésigazolásokat, amelyek
nem mellékletei a szerződésnek) az MNB honlapján jelenleg is elérhetők,
így adatigényét az elérhetőség megadásával teljesítjük:

[1]http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_besze...

A honlapon elérhető dokumentumokon túl mellékelten megküldjük a szerződés
felmondásáról szóló levél másolatát is.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 31. § (1) bekezdés e) pontban foglaltaknak megfelelően a Bank
közzétette a  szerződés teljesítésére vonatkozóan előírt adatokat is. A
fenti linken a közbeszerzési törvény szerint publikálandó valamennyi adat,
így a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató is elérhető, amelyből a
szerződés alapján kifizetett ellenértékre és a visszatartott összegekre
utaló adatok is megismerhetők.

 

Üdvözlettel:

 

 

[2]cid:image003.png@01CE98DD.8F7BE960 Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [3]sajto@mnb.hu  

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oroszi Babett:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei