TOP-6.3.2-15-DE1 „Zöld város kialakítása” program aktuális pályázati anyagai

Budai Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Budai Péter

Delivered

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívásra Debrecen város önkormányzata által beadott nyertes projekt aktuális pályázati anyagait, beleértve a szakmai tervet és a pénzügyi tervezetet egyaránt a legutóbbi esetleges módosításokkal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 18.

Üdvözlettel:

Budai Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Budai Péter

Delivered

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Adatigényléssel fordultam Önökhöz 2017. április 18-án, (http://kimittud.atlatszo.hu/request/top_... melyet a törvényi előírás szerint 2017. május 3-ig teljesíteniük kellett volna. Levelem tartalmát az alábbiakban másolom, kérem az igényelt adatokat haladéktalanul küldjék meg, ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok, mely lehetőséggel élni fogok.

"Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívásra Debrecen város önkormányzata által beadott nyertes projekt aktuális pályázati anyagait, beleértve a szakmai tervet és a pénzügyi tervezetet egyaránt a legutóbbi esetleges módosításokkal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 5.

Üdvözlettel:

Budai Péter

Hivatkozása ide

Feladó: zöldterület
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 0002 Belvaros 632 HP benyujtott.pdf
212K Download View as HTML

Attachment Projekt adatlap Dobozi.pdf
146K Download View as HTML

Attachment Libakert adatlap HP.pdf
116K Download View as HTML

Attachment Tamogatasi kerelem EPTKbol TOP 6 3 2 15 Sestakert.pdf
97K Download View as HTML

Attachment Venkert HP adatlap.pdf
113K Download View as HTML

Attachment Projekt adatlap HP 20160530.pdf
108K Download View as HTML

Attachment K z rdek adatig nyl sre v lasz..pdf
300K Download View as HTML


Ügyiratszám: ZÖLD-2047/2017
Ügyintéző: Vitányi Jolán

  
Tisztelt Budai Péter!
 

A Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztálya a TOP-6.3.2-15 „Zöld Város
kialakítása” című pályázati kiírás kapcsán érkezett közérdekű adatkérés
megválaszolásaként
csatoltan megküldjük az alábbi támogatott pályázatok pályázati adatlapját:

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00001, „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002, „Debrecen Belvárosának innovatív
rekonstrukciója”

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00003, „A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő
környezeti megújítása”

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00004, „A Libakert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00005, „A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00006, „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”

Együttműködésüket köszönjük!
 
Debrecen, 2017. május 3.

Tisztelettel:
                                                    Bognár Klára Réka
                                                          osztályvezető
sk.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Budai Péter:
Csak a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei