Traumatológiai ellátás minimum feltételeinek teljesülése.

Dr. Ágh László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Dr. Ágh László

Tisztelt Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Személyi feltételek szempontjából a 3-as progresszivitási szintű
traumatológiai ellátást nyújtó 11 centrum melyike felel meg a
60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak?

A rendelet szerint:

"Az akut sérültellátáshoz 3 fő traumatológus szakorvos folyamatos
jelenléte 24 órán keresztül biztosított (min 12 fő FTE/intézmény.

..osztályhoz további 12 fő FTE jelenléte biztosított.

Szakrendelés 1 fő traumatológus szakorvos."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 15.

Üdvözlettel:

Dr. Ágh László

Hivatkozása ide

Dr. Ágh László hozzászólt ()

Az egyik baleseti centrumban dolgozom, de felettesem utasításban tiltotta meg az intézmény összes dolgozója számára, hogy a tulajdonossal, a hatóságokkal vagy szakmai szervezetekkel közvetlenül felvegye a kapcsolatot.
Kénytelen vagyok állampolgárként, potenciális betegként információt szerezni amit aztán betegeim javára kívánok fordítani!

Link to this

Feladó: Sándor Zsolt
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Tisztelt Dr. Ágh László!
Hivatkozással alábbi elektronikus levelére – amelyben közérdekű adatokat
igényel traumatológiai ellátás minimumfeltételeinek teljesülésével
kapcsolatosan – tájékoztatjuk, hogy – mivel kérdésének megválaszolásához
olyan, nem a GYEMSZI fenntartásába tartozó egészségügyi intézményeket is
érintő információkra lenne szükség, amelyekkel intézetünk nem rendelkezik
– a kérdésére választ adni sajnos nem áll módunkban.
Tájékoztatjuk azonban, hogy a személyi és tárgyi feltételek megléte
alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a
továbbiakban:ÁNTSZ) adja ki ez egészségügyi intézmények számára a működési
engedélyeket, amely feltételeket folyamatosan ellenőrzi, nyilvántartást
vezet róluk, így az adatigénylése során feltett kérdését a valamennyi
egészségügyi intézmény tekintetében információval rendelkező ÁNTSZ tudja
megválaszolni.
Üdvözlettel,
dr. Sándor Zsolt
adatvédelmi felelős
Feladó: Dr. Ágh László <[FOI #1977 email]>
Címzett: KözAdat requests at GYEMSZI <[GYEMSZI request email]>,
Dátum: 2013.12.15 20:07
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Traumatológiai ellátás minimum
feltételeinek teljesülése.

--------------------------------------------------------------------------

   Tisztelt Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
  Szervezetfejlesztési Intézet!
 
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  
  bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
 
  Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
 
  Személyi feltételek szempontjából a 3-as progresszivitási szintű
  traumatológiai ellátást nyújtó 11 centrum melyike felel meg a
  60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak?
 
  A rendelet szerint:
 
  "Az akut sérültellátáshoz 3 fő traumatológus szakorvos folyamatos
  jelenléte 24 órán keresztül biztosított (min 12 fő FTE/intézmény.
 
  ..osztályhoz további 12 fő FTE jelenléte biztosított.
 
  Szakrendelés 1 fő traumatológus szakorvos."
 
  Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
  az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
  a feladó e-mail címére megküldeni.
  Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
  megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
  weboldalon töltse fel.
 
  Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
  szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
  Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
  amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
  megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
  tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
  tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
 
  Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
  részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
  alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
  küldje meg számomra.
 
  Segítő együttműködését előre is köszönöm.
 
  Kelt: 2013. december 15.
 
  Üdvözlettel:
 
  Dr. Ágh László
 
  -------------------------------------------------------------------
 
  Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
  küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
  kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
  [FOI #1977 email]
 
  Ha a(z) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
  Szervezetfejlesztési Intézet nem a(z) [GYEMSZI request email] címen
  fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
  írja ezt meg nekünk:
  [1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 
  Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
  KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
  segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
  [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
 
  Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
  találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
  helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
  hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Ágh László

Tisztelt Sándor Zsolt!

A GYEMSZI felügyelete alatt álló centrumokra vonatkozóan kell hogy rendelkezzenek a kért adatokkal, ezért azokra vonatkozóan kérem a válasz megadását.

A GYEMSZI alapító okirata 4. a) 2. szerint:

"koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet, továbbá az országos szakfelügyeleti hálózat működtetésével, valamint az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi népegészségügyi intézetekkel közreműködve – azoknak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27) Korm. Rendeletben foglalt feladataira figyelemmel – ellátja az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét."

Mit vizsgál a szakfelügyelet, ha a működés minimum feltételeit nem?

Amennyiben Önök nem rendelkeznek a nem GYEMSZI felügyelete alatt álló intézmények adataival, akkor a fentiekben meghatározott koordinációs tevékenységüket sem végzik el.
Ez újabb kérdéseket vet fel.

Üdvözlettel:

Dr. Ágh László

Hivatkozása ide

Feladó: Sándor Zsolt
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet


Attachment attachment.jpg
11 Download


Tisztelt Dr. Ágh László!

Az alábbi jogszabályokban foglaltakra figyelemmel az egészségügyi
szolgáltatók szakfelügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása,
szakfelügyeleti hálózat működtetése az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik:

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről

"7. § (4) Az OTH
a) koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet,
b) országos szakfelügyeleti hálózat működtetésével - a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi népegészségügyi
intézetek közreműködésével - a 10. § (1) bekezdés d) pontjában és a 11.
§-ban foglaltakra figyelemmel ellátja az egészségügyi szolgáltatók
szakfelügyeletét."

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi
vezetőkről

"3. § (1) Az egészségügyi szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal
összefüggésben a szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban:
OTH) és a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei
(a továbbiakban: szakigazgatási szerv) a szakfelügyelők közreműködésével
látják el.
9. § (1) A szakfelügyelő szakfelügyeleti tevékenysége során a megbízása
szerinti egészségügyi szolgáltatóknál - a szakterületéhez tartozó
tevékenységek tekintetében - vizsgálja
a) az egészségügyi jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtását,
b) a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
meglétét,"

Így a működés, személyi, tárgyi minimumfeltételek meglétének vizsgálata az
ÁNTSZ hatásköre, s egyebekben is a működés engedélyezőjeként az ÁNTSZ
szervei rendelkeznek az Ön által kért adatokkal teljeskörűen.

Üdvözlettel,
dr. Sándor Zsolt
adatvédelmi felelős
H-1125 Budapest, Diós árok 3.
t: + 36 1 35 61522
f: + 36 1 37 57 253
m: +36 (30) 5209711
e:[email address]
i: [1]www.gyemszi.hu

Feladó:        Dr. Ágh László <[FOI #1977 email]>
Címzett:        Sándor Zsolt <[email address]>
Dátum:        2014.01.14 19:24
Tárgy:        RE: Továbbítás: Válasz: Továbbítás: Válasz: FW: RE:
Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - Traumatológiai ellátás minimum
feltételeinek teljesülése.

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sándor Zsolt!
   
    A GYEMSZI felügyelete alatt álló centrumokra vonatkozóan kell hogy
    rendelkezzenek a kért adatokkal, ezért azokra vonatkozóan kérem a
    válasz megadását.
   
    A GYEMSZI alapító okirata 4. a) 2. szerint:
   
    "koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet,
    továbbá az országos szakfelügyeleti hálózat működtetésével,
    valamint az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, a megyei
    népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi
    népegészségügyi intézetekkel közreműködve – azoknak az Állami
    Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
    szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
    államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27) Korm.
    Rendeletben foglalt feladataira figyelemmel – ellátja az
    egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét."
   
    Mit vizsgál a szakfelügyelet, ha a működés minimum feltételeit nem?
   
    Amennyiben Önök nem rendelkeznek a nem GYEMSZI felügyelete alatt
    álló intézmények adataival, akkor a fentiekben meghatározott
    koordinációs tevékenységüket sem végzik el.
    Ez újabb kérdéseket vet fel.
   
    Üdvözlettel:
   
    Dr. Ágh László
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Ágh László

Tisztelt Sándor Zsolt!
Kimerítő válaszát köszönöm. Kérdésemmel az ÁNTSZ-hez fordulok.

Üdvözlettel:

Dr. Ágh László

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Ágh László:
Csak a(z) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Vizsgálat eredménye

A(z) Országos Atomenergia Hivatal részére Szabó Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei