Trinity Communications Kft.-től és Young and Partners Kft.-től rendelt szolgáltatások

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Trinity Communications Kft.-vel és a Young and Partners Kft-vel megkötött szerződések keretében megrendelt kommunikációs tárgyú és rendezvényszervezési szolgáltatások listáját a dátum, a szolgáltatás tárgya és az ellenszolgáltatás összege megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 26.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: atomeromu
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Kérjük pontosítsák, hogy lenti közérdekű adatigénylésük mely év vagy évek
szerződéseire vonatkozik!

Üdvözlettel,

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

Feladó: "[1]Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft."
<[2][FOI #12516 email]>
Dátum: 2019. március 26. 19:09:45 CET
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.adatgazdánál" <[3][MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email]>
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Trinity Communications Kft.-től és Young and
Partners Kft.-től rendelt szolgáltatások

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Trinity Communications Kft.-vel és a Young and Partners Kft-vel
megkötött szerződések keretében megrendelt kommunikációs tárgyú és
rendezvényszervezési szolgáltatások listáját a dátum, a szolgáltatás
tárgya és az ellenszolgáltatás összege megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [4]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 26.

Üdvözlettel:

[5]Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #12516 email]

Ha a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem a(z) [7][MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja
ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([10]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://atlatszo.hu/
2. mailto:[FOI #12516 email]
3. mailto:[MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. http://atlatszo.hu/
6. mailto:[FOI #12516 email]
7. mailto:[MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
10. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Pontosítjuk az igénylést: 2014-2018 évekre.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: atomeromu
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigény teljesítésére rendelkezésre álló határidő 15 nappal történő meghosszabbítására kerül sor, tekintettel arra, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, valamint az adatigénylés teljesítése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

Egyidejűleg az Info tv. 29.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapítunk meg, mivel a közérdekű adatigénylés teljesítése - az adatszolgáltatás mennyiségére és az adatigényléssel érintett időszak hosszára tekintettel - az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Az Info tv. 29.§ (5) bekezdés c) pont szerinti, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő- ráfordítás becsült költsége 108.954 Ft, amely összeg az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás 4 munkaóra feletti időtartama alapján került meghatározásra (az adatszolgáltatás elektronikus levélben történő teljesítésére figyelemmel az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek adathordozóra, illetve kézbesítésre vonatkozó költségigénye nem merül fel).

Az Info tv. 29. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Kérjük, hogy a fent jelzett összeget (108.954 Ft) az alábbiak szerint szíveskedjen átutalni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére:
Kedvezményezett: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Bankszámla szám: 10918001-00000414-95180008 (Unicredit Bank)
Közlemény: „Közérdekű adatszolgáltatás”

A teljesítés számlázásához a következő adatokat szíveskedjenek megadni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére:
- adatigénylő (vevő) pontos neve
- adatigénylő pontos címe (székhely címe)
- adatigénylő adószáma
- elektronikus számla fogadása esetén e-mail cím, ahova az elektronikus számla küldhető

Üdvözlettel:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei