Trinity Communications Kft.-től és Young and Partners Kft.-től rendelt szolgáltatások

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Villamos Művek Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Villamos Művek Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Villamos Művek Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Trinity Communications Kft.-vel és a Young and Partners Kft-vel megkötött szerződések keretében megrendelt kommunikációs tárgyú és rendezvényszervezési szolgáltatások listáját a dátum, a szolgáltatás tárgya és az ellenszolgáltatás összege megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 26.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MVM Zrt.
Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Kérjük pontosítsák, hogy közérdekű adatigénylésük mely év vagy évek szerződéseire vonatkozik!

Köszönettel,

MVM Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt MVM Zrt.!

Pontosítjuk az igénylést: 2014-2018 évekre.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MVM Zrt.
Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!
 
Az Infotv. 29.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a közérdekű adatigény
teljesítésére rendelkezésre álló határidő 15 nappal történő
meghosszabbítását kezdeményezzük, tekintettel arra, hogy az adatigénylés
nagyszámú adatra vonatkozik.
 
Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylés teljesítése
munkaerőforrásunk aránytalan mértékű igénybevételével jár, az öt évre
vonatkozó nagy mennyiségű adat áttekintése és feldolgozása várhatóan két
munkatársunk 16 óra munkáját teszi ki, tehát összesen 32 munkaórát. A
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján 123.200 Ft költségigényt
állapítunk meg, ami az adatigénylés teljesítéséhez szükséges
munkaerő-ráfordítás 4 munkaóra feletti időtartama alapján lett
meghatározva.
 
Az Infotv. 29. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az adatigénylést
a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül
kell teljesíteni.

Kérjük, hogy a fent jelzett összeget az MVM Zrt. Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-19798776 számú számlájára átutalni szíveskedjenek.
 
Üdvözlettel,
 
MVM Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Villamos Művek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei