Tusványos szponzorációja

Kálmán Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kálmán Mihály

Tisztelt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve a Bálványos Intézet vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára 2010 óta nyújtott támogatások listáját, összegét, illetve az ezekre vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 26.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: Arany-Magyar Kinga
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q K F6z E9rdek FB adatszolg E1ltat E1s Tusv E1nyos szponzo iso 8859 2 Q r E1ci F3ja.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q 2011 XXII.B E1lv E1nyosi anyag.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q 2012 XXIII.B E1lv E1nyosi anyag.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q 2013 XXIV.B E1lv E1nyosi anyag.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kálmán Mihály Úr!

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget téve mellékelten megküldöm a Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítvány, mint támogatott részére 2010 óta nyújtott
támogatások összegét, listáját és az ezekre vonatkozó szerződéseket
szkennelve.

 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatától 2010 és 2013 között összesen 80.000 Ft támogatásban
részesült:

+ 2010. évben a XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nem
részesült önkormányzati támogatásban;
+ 2011. évben a XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor c.
programhoz nyújtott támogatás összege: 30.000 Ft;
+ 2012. évben a XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
támogatása 25.000 Ft;
+ 2013. évben a XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor című
rendezvényhez kapcsolódó költségek támogatása 25.000 Ft.

 

 

Székesfehérvár, 2013. augusztus 7.

 

 

                                                           Tisztelettel:

 

            Móricz Zsuzsanna sk.

                   igazgató

 

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kálmán Mihály:
Csak a(z) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tusványos szponzorációja

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Kálmán Mihály által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei