Tusványos2016

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mekkora összegbe került a 2016. évi Tusványos közvetítése.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek válaszolni az ezzel kapcsolatos alábbi kérdéseimre:
- Hány fő és milyen beosztású munkatársuk vett részt a rendezvényen?
- Mennyibe került az utazásuk?
- Mennyibe került az ellátásuk és elszállásolásuk?
- Hol laktak a munkatársak a rendezvény ideje alatt?
- Az étkezésen és szálláson kívül milyen kiadásaik voltak, és mennyi azoknak az összege?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 28.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy feltett kérdéseit közérdekű adatigénylésként
értelmeztük, ezért válaszunkat a törvényes határidő betartásával küldjük
meg Önnek, azzal hogy amennyiben az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglalt
feltételek fennállnak, úgy a határidő hosszabbítás lehetőségével élni
kívánunk.

Tisztelettel:

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image004.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A 2016. július 28-án érkezett közérdekű adat igénylése vonatkozásában az
alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
mekkora összegbe került a 2016. évi Tusványos közvetítése.
Elektronikus másolat nem áll rendelkezésre a költségekről. Mindazonáltal
jelezzük, hogy a közvetítést az S.C. Szazszorszep SRL. végezte, amelynek
felvételét a közmédia is átvette. Szerződéses kapcsolatunk alapján az
adatigényléssel érintett közvetítés egyedi költségét nem lehetséges
számszerűsíteni, tekintettel az átalánydíjas szolgáltatásra.

 

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek válaszolni az ezzel kapcsolatos alábbi
kérdéseimre:
- Hány fő és milyen beosztású munkatársuk vett részt a rendezvényen?

6 fő vezető beosztású és 19 fő vezető beosztású munkavállalónak nem
minősülő, egyéb munkavállaló, azaz összesen 25 fő vett részt a
rendezvényen.

- Mennyibe került az utazásuk?

A kiutazás az MTVA saját gépkocsiállományával történt, melynek gépjármű-
és üzemanyag költsége 494.249 Ft volt. Ezen túlmenően, az utazás
biztosítására további egy kisbusz volt diszponálva, ez azonban részben
másik projekthez is igénybe lett véve, ilyen módon a kisbusszal
kapcsolatos költségeink becsült értéke 157.000 Ft.

- Mennyibe került az ellátásuk és elszállásolásuk?

A szállás és ellátás költsége összesen 2.901.923 Ft volt. Ezen összeg
tartalmazza munkavállalóink napidíját, dologi költségét és a szükséges
szálláshely biztosítását. A szervezők által biztosított szállás
költségeiről nem áll rendelkezésünkre információ.

 

- Hol laktak a munkatársak a rendezvény ideje alatt?

Fenyő Villában, továbbá a szervezők által biztosított szálláshelyeken.

- Az étkezésen és szálláson kívül milyen kiadásaik voltak, és mennyi
azoknak az összege? 

A költségekre vonatkozóan az előző kérdések kapcsán választ adtunk.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásunk
átvételéről szóló visszajelzését.

 

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt MTVA Sajtóosztály!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei