Tusványos szponzorizációja

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve a
Magyar Ifjúsági Tanács vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára
2014 óta nyújtott támogatások listáját, összegét, az ezekre
vonatkozó szerződéseket. Kérem adják meg a 2015-ös Tusványoson
munkaidőben részt vett alkalmazottaik számát, utazásuk költségét
valamint elszállásolásuk helyét és költségét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 20.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Automatikus válasz
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!

Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.

Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük-

A hatályos jogszabályok értelmében, amennyiben észrevétele, panasza, illetve kérése nem általános tájékoztatásra, információra irányul, hanem konkrét ügyre, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban vagy személyesen szóban kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés*Ügyfajták oldalon.

Dr. Horti István
Jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39*41.

Hivatkozása ide

Feladó: Huszti Réka
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment cs ng b l szerz 2015.pdf
352K Download View as HTML

Attachment b lv nyos szerz2014.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment b lv nyos szerz 2015.pdf
435K Download View as HTML

Attachment cs ng b l szerz2014.pdf
999K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata az alábbi támogatásokat
nyújtotta 2014-2015. évben az Ön által megjelölt célra illetve szervezetek
részére:

 

o 2014. - Pro Minoritate Alapítvány részére 400.000.-Ft támogatás a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez.
o 2014. - Pro Minoritate Alapítvány részére 400.000.-Ft támogatás a
Csángó bál megszervezéséhez.
o 2015. - Pro Minoritate Alapítvány részére 400.000.-Ft támogatás a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez.
o 2015. - Pro Minoritate Alapítvány részére 400.000.-Ft támogatás a
Csángó bál megszervezéséhez.

 

A támogatási szerződések másolatait mellékelem.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy munkaidőben önkormányzatunknak egy
alkalmazottja sem vett részt Tusványoson a kérdéses rendezvényen egyik
évben sem, és utazási vagy szállásköltséget sem térítettünk senki részére
ilyen jogcímen.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Horti István

jegyző

 

Huszti Réka
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői titkárság
06-1-372-4522
 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei