Tusványos szponzorizációja

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve a
Magyar Ifjúsági Tanács vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára
2014 óta nyújtott támogatások listáját, összegét, az ezekre
vonatkozó szerződéseket. Kérem adják meg a 2015-ös Tusványoson
munkaidőben részt vett alkalmazottaik számát, utazásuk költségét
valamint elszállásolásuk helyét és költségét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 20.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Csepel Polgármestere
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Zoltán!

Közérdekű adatigénylését (Tusványos szponzorizációja 2014., 2015.) a mai nappal megkaptuk.

Szeretném értesíteni arról, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 53. § (5) bekezdése és a Képviselő-testület 94/2015. (II.26.) Kt. számú határozata alapján a Polgármesteri Hivatal 2015. július 20. napjától 2015. augusztus 10. napjáig igazgatási szünetet tart.

Így közérdekű adatigénylésével érdemben a közigazgatási szünetet követően,
2015. augusztus 10.-től tudunk foglalkozni.

Tisztelettel:

Szmola Beáta
titkárságvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Iroda I. em. 1.

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Tel.: +36 1 276 76 60
Fax: +36 1 276 39 51
E-mail: [email address]
Honlap: www.csepel.hu
https://www.facebook.com/csepelXXI

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Csepel Polgármestere!

A fenti adatigénylés megválaszolására kiszabott törvényes határidő (15 nap) lejárt. Mikorra várhatok választ?

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Vincze Anikó


Attachment hat rozat1.jpg
254K Download

Attachment hat rozat2.jpg
266K Download


Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatához megküldött, „Tusványos szponzorizációja” tárgyú közérdekű adatigénylésében foglaltak szerint az alábbiakról tájékoztatom:

2014. és 2015. években is 1 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére.
A képviselő-testület releváns határozatait továbbá a támogatási megállapodásokat adatigénylésében foglaltak szerint jelen levelemhez csatoltam.
Tájékoztatom továbbá, hogy a közzététel mind a két év vonatkozásban megtalálható a www.csepel.hu honlapon. (elérési útvonal: Hivatal - Közérdekű adatok- Gazdálkodási adatok- Támogatások címszó, 2014-ben a 68. tétel, 2015-ben a 34. tétel.)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 2010 óta kiemelt célja, hogy mind az országhatáron belül élő, mind a határon túli magyarok is megismerkedjenek Csepel kulturális életével. (Legutóbb pl. Bogányi Gergely a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekarral adott közös koncertet a Nemzeti Színházban. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a kárpátaljai magyarok számára.) Ezért éreztük megtiszteltetésnek, hogy mint a tusványosi rendezvény egyik kiemelt támogatója, delegációt és a guruló helytörténeti kiállításunkat („Csepszi”-t) küldhettük a rendezvényre. A 7 fős küldöttségünk – a programokon való részvételen kívül – a „Csepszi” nyitva tartásáért, bemutatásáért, rendben tartásáért és az ezzel kapcsolatos kommunikációért felelt. (A csepeli képviselő-testület döntése értelmében guruló helytörténeti kiállításunkat több határon túli, magyarlakta településre is eljuttatjuk, legközelebb Nagyszalontán lesz látható.)
Küldöttségünket a helyszínre gépkocsivezető juttatta el, így napidíjat neki, 1 főre, 103.800,- Ft összegben fizettünk. Más napidíjat nem vett fel.
Az utazás (üzemanyag, pályamatrica, parkolás) és a szállás költsége (ellátással együtt): 657.951,- Ft.
A szállás helyszíne: Szent Kristóf Panzió. (535100 Tusnádfürdő, Fenyő utca, 12. Hargita megye, Románia).

Budapest, 2015. augusztus 19.

Tisztelettel:
dr. Vincze Anikó s.k.
aljegyző
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli
Polgármesteri Hivatal
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
tel: 06(1)4276-282

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei