Tusványos szponzorizációja

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Turizmus Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Magyar Turizmus Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve a
Magyar Ifjúsági Tanács vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára
2014 óta nyújtott támogatások listáját, összegét, az ezekre
vonatkozó szerződéseket. Kérem adják meg a 2015-ös Tusványoson
munkaidőben részt vett alkalmazottaik számát, utazásuk költségét
valamint elszállásolásuk helyét és költségét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 20.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: MT Vezérigazgatóság
Magyar Turizmus Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

A Magyar Turizmus Zrt. a rendezvénnyel kapcsolatban támogatást sem 2014.,
sem 2015. évben nem nyújtott. A Pro Minoritate Alapítvánnyal kötött
szerződések a Magyar Turizmus Zrt. megjelenését biztosították.

 

2015. évben 6 munkatársunk képviselte a rendezvényen a Magyar Turizmus
Zrt.-t, szállásuk az Ózon Hotelben, illetve a Bálványos Grand Hotelben
volt. A szállásköltség összesen 466.000 Ft, míg útiköltségük 366.500 Ft
volt.

 

Tisztelettel,

 

Magyar Turizmus Zrt.

 

 

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Magyar Turizmus Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tusványos szponzorizációja

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei