Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatások

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

Kérném szíveskedjenek szervezeti (OKF, KOK, adott igazgatóság) bontásában megadni, hogy jelen adatigénylés napján a katasztrófavédelemnél hány darab tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási szerződés volt érvényben, és összességében ebből az adott szervezetnél havi szinten mekkora bevétel származik.

Az adatokat a szervezeti bontáson túl kérném olyan részletességgel, részbontással megadni (darabszám és bevétel tekintetében), hogy különválasztani azon szolgáltatási szerződéseket, melyek olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő, és azokat, melyeket nem. Ezen belül azon darabszámot is kérném megadni, melyeknél nulla forint a szolgáltatási díj.

Kérném megadni, hogy a 2014-es évben összességében a katasztrófavédelemnek tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatásból mekkora bevétele származott. Kérném ezt azt adatot bontani, hogy mennyi származott olyanból, melyek olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő, és azokat, melyeket nem.

Kérném nem összekeverni az adatokat a tűzátjelzés fogadásával, amely törvény alapján ingyenes, az adatigénylés a tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozik.

Kérném ezen kívül szervezeti bontásban megadni, a katasztrófavédelemnek hány olyan céggel van szerződése, melynél a technikai hátteret és az ügyfelekkel való szerződések kötését maga a cég végzi, de az ügyeleten, műveletirányítási központban elhelyezett külön számítógépet a tűzoltók figyelik, tehát a távfelügyeletet ők látják el. Kérném megadni szervezeti bontásban, hogy ezen cégek ezért mennyit fizetnek a katasztrófavédelemnek ezen a jogcímen, illetőleg ezen szerződött cégek más (akkor viszont milyen) jogcímen mennyi pénzt fizetnek az adott igazgatóságnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 16.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment T zjelz t vfel gyeleti szolg ltat sok.pdf
30K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!

Csatoltan küldöm a közérdekű adat igényére a választ.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. főhadnagy
BM OKF

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei