Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatások az FKI-nál

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérném szíveskedjenek megadni, hogy jelen adatigénylés napján az igazgatóságnál hány darab tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási szerződés volt érvényben, és összességében ebből havi szinten mekkora bevétel származik.

Az adatokat kérném olyan részletességgel, részbontással megadni (darabszám és bevétel tekintetében), hogy különválasztani azon szolgáltatási szerződéseket, melyek olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő, és azokat, melyeket nem. Ezen belül azon darabszámot is kérném megadni, melyeknél nulla forint a szolgáltatási díj.

Kérném megadni, hogy a 2014-es évben összességében az igazgatóságnál tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatásból mekkora bevétele származott. Kérném ezt azt adatot bontani, hogy mennyi származott olyanból, melyek olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő, és azokat, melyeket nem.

Kérném nem összekeverni az adatokat a tűzátjelzés fogadásával, amely törvény alapján ingyenes, az adatigénylés a tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozik.

Kérném ezen kívül megadni, az igazgatóságnak hány olyan céggel van szerződése, melynél a technikai hátteret és az ügyfelekkel való szerződések kötését maga a cég végzi, de az ügyeleten, műveletirányítási központban elhelyezett külön számítógépet a tűzoltók figyelik, tehát a távfelügyeletet ők látják el. Kérném megadni, hogy ezen cégek ezért mennyit fizetnek az igazgatóságnak ezen a jogcímen, illetőleg ezen szerződött cégek

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 31.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Cseh Zoltán
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment MX 2310U 20150415 145353.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!
 
 
Mellékelten megküldöm az Ön közérdekűadat-igényére a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszát.
 
 
Tisztelettel: dr. Cseh Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei