Tűzoltódaruk Budapestre rendelése

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

2016. január 18-án vidékről Budapestre rendeltek tűzoltódarukat. A járművek tudomásom szerint január 21-én térhettek vissza állomáshelyükre.

Kérném, szíveskedjenek tételesen (tűzoltódarunként) az alábbi adatok közlését:
- Tűzoltódaru eredeti állomáshelye
- Tűzoltódaru típusa, fogyasztási normája 100 kilométeren
- Oda-vissza út összesen kilométerben, ennek tényleges üzemanyagköltsége
- Hányszor kellett váltani a kezelőszemélyzetet, mennyi napidíj fizetési kötelezettség keletkezett
- Milyen feladatot látott el a tűzoltódaru, bármilyen igénybe vétele történt-e.

Ezen idő alatt az országban történt-e olyan esemény, amelyhez tűzoltódaru riasztása lett volna szükséges műszaki mentés céljából?

Ezen idő alatt vidéken hol volt riasztható tűzoltódaru?

A zalaegerszegi tűzoltódaru miért nem volt riasztható?

A veszprémi tűzoltódaru hol tartózkodott, az miért nem volt riasztható?

A kecskeméti tűzoltódaru hol tartózkodott, az riasztható volt-e?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 21.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment T zolt daruk Budapestre rendel se.pdf
45K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a Tűzoltódaruk Budapestre rendelése tárgyú adatigényére adott válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. százados
jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal

Vezetékes telefon: 20-8200-540
BM mellék: 20-540

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

A közérdekű adatigénylést nem teljesítették teljes egészében.

A készenlétben tartott daruk típusa nem közismert.

Nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy mennyibe került darunként az oda-vissza út, és pontosan milyen plusz költséggel járt a darukezelők biztosítása.

Nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy vidéken hol maradt riasztható daru.

Nem egyértelmű, melyik említett városban nem áll készenlétben eredetileg sem daru (ellentétben a 39/2013-as főigazgatói intézkedéssel).

Nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy a kecskeméti daru hol tartózkodott, illetőleg nem egyértelmű, melyik két daru nem volt vonulóképes műszaki hiba miatt.

Kérném haladéktalanul, de legkésőbb február 8-ig teljesíteni az adatigénylést, különben a rendelkezésre álló jogi lépéseket megteszem.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20160209 095439.pdf
668K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Úr!
 
Mellékelten továbbítom észrevételeire adott válaszunkat.
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Hivatal
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 3772 5.pdf
379K Download View as HTML


 

Tisztelt Kis-Guczi Úr!

 

Mellékelten továbbítom adatigényére adott korábbi válaszunk kiegészítését.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

               Hivatal

 

Vezetékes telefon: 20-8200-559

BM mellék: 20-559

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei