Tűzoltógépjárművek tűzesetei

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a katasztrófavédelmi igazgatóságok, valamint a KOK és GEK tulajdonában hány olyan tűzoltógépjármű van, amely 6-os környezetvédelmi besorolású motorral rendelkezik. Ezek közül hány gépjármű áll készenlétben. Kérném típus (pl. gépjárműfecskendő, vízszállító) szerinti összesítését is.

A 6-os környezetvédelmi besorolású motorral összefüggésben, az 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosítási tervezetének (megjelent: 2016.01.25-én a kormany.hu oldalon) indoklásában megjelölt okból tételesen mikor, hol, milyen márkájú, gyártmányú (pl. Mercedes Atego), típusú (pl. gépjárműfecskendő, vízszállító) járművel milyen tűzeset történt, és az milyen következménnyel járt. Kérném ezen adatokat 2012. január 1-jétől az adatigénylés napjáig megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 25.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment T zolt g pj rm vek t zesetei.pdf
29K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a Tűzoltógépjárművek tűzesetei tárgyú adatigényére adott válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. százados
jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal

Vezetékes telefon: 20-8200-540
BM mellék: 20-540

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

Azt állították, hogy nincs Euro 6-os motorral tűzoltóautó a katasztrófavédelem tulajdonában, üzemeltetésében.

Tudomásom szerint az OKF tulajdonában, az FKI üzemeltetésében a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon készenlétben áll egy HEROS-AQUADUX-X 1500 gépjárműfecskendő, amely Euro 6-os motorral rendelkezik.

Kérném haladéktalanul közöljék, hogy valóban Euro 6-os e az adott gépjármű, illetőleg a közérdekű adatigénylésre a válaszuk hamis volt-e.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment T zolt g pj rm vek t zesetei.pdf
44K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a Tűzoltógépjárművek tűzesetei tárgyú adatigényére adott válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. százados
jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal

Vezetékes telefon: 20-8200-540
BM mellék: 20-540

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei