Tűzvédelmi bírságok 2016-ban

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Delivered

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

A 2016-os évre vonatkozóan szervezetenként (OKF, adott megyei igazgatóság) a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének bontása szerint (figyelemmel arra, hogy évközben változott a melléklet), valamint a 2015. évi CCXI. törvény 7. § (2) b) és 7. § ba) pontja alapján, hogy mekkora összegben és hány esetben lett tűzvédelmi bírság kiszabva. Ezek közül mennyi és milyen összegben emelkedett jogerőre 2016-ban. Mennyi és mekkora összegben lévőnél történt fellebbezés, bírósági eljárás, és ezek milyen eredménnyel zárultak.

Kérném, készüljön bontás a szerint is, hogy a tűzvédelmi bírsággal sújtott milyen típusú volt: pl.: gazdálkodó szervezet (kivéve lakásszövetkezet), magánszemély, társasház, lakásszövetkezet.

Kérném megadni szervezeti bontásban, hogy tűzvédelmi bírság helyett hány alkalommal és milyen összegben lett helyszíni bírság kiszabva.

Az adatokat Excel vagy más, szerkeszthető formátumban várnám (tehát nem pdf-ben).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 19.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment v lasz t zv delmi b rs g.pdf
320K Download View as HTML

Attachment 2016 tv b rs g megk ld sre.xlsx
38K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten továbbítom a 35000/2972-1/2017. ált. számú ügyiratot

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Delivered

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Köszönöm a részletes, jól szerkesztett dokumentumot.

Az eredeti adatigénylésnek megfelelően kérném, szíveskedjenek mihamarabb az adatszolgáltást kiegészíteni, hogy a jogorvoslati eljárások keretében összegszerűen mennyi a változás a tűzvédelmi bírság mértékében.

Kérném a táblázat elemzéséhez való segítségnyújtást, esetlegesen a kiegészítést a tekintetben, hogy akkor most hány eljárás volt. A táblázatokban a tűzvédelmi bírság melléklet pontjai szerint vannak bontva az adatok, de egy hatósági ellenőrzésnél nem biztos, hogy csak egy pont alapján büntetnek.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 2972 3.pdf
307K Download View as HTML

Attachment 2016 tv b rs g pontos tott adatok.xls
90K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Úr!

Mellékelten megküldöm a 35000/2972-3/2017. számú ügyiratot.

Tisztelettel:

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Delivered

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

2016. február 15-től az 59/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete így néz ki:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=...

A szolgáltatott adatoknál azonban nem a táblázat lett alkalmazva, vagy félreérthető. Az 1. melléklet 1. pont ugyanis a táblázat fejléce, tehát a 160101-160214 tvbírság ft munkalapon a 2. sorban erre vonatkozóan nem lehetnének adatok. Feltehetőleg nem a jogszabály szerint sorszámoztak, illetve a jogszabályhoz képest sorrendváltozás is lehet, pl. a tűzoltó készülékek karbantartása, készenlétben tartása sor tekintetében. Nem egyértelmű, hogy elírás a sorrendváltozás, vagy szándékos. Ilyenformán könnyen tévesen lehet értelmezni az adatokat.

Kérném, szíveskedjenek a hatályos jogszabály szerint szolgáltatni az adatokat, vagy a tételek megnevezésével egyértelműsíteni a táblázatot, nehogy tévesen legyen értelmezve.

Egyúttal kérném tájékoztatásukat, hogy a darabszámok eljárást hatósági jelölnek vagy bírságtételszámot? Egy eljárás során ugyanis több tételnél is lehet bírságot kiszabni, így nem egyértelmű, hogy a számok mit mutatnak, az összesítésük minek a mutatószáma.

Ugyanakkor továbbra sem világos, hogy a jogorvoslati eljárások az adatokon milyen összegszerűségben változtattak.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 2972 5.pdf
453K Download View as HTML

Attachment 2016 tv b rs g adatok 20160320.xls
89K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Úr!

Mellékelten továbbítom a 35000/2972-5/2017. számú ügyiratot.

Tisztelettel:


dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei