Ügvyédi szerződések

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Export-Import Bank Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt. 2015. január 1-je és a jelen adatigénylés kézhezvétele közötti időszakban mely ügyvédek és ügyvédi irodák részére, milyen tárgyú ügyvédi tevékenység ellenértékeként és milyen összegben teljesített kifizetéseket.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre a a Magyar Export-Import Bank Zrt. által 2014. január 1. és a jelen adatigénylés kézhezvétele közötti időszakban ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött megbízási szerződések listáját, megjelölve a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, időbeli hatályát, valamint a kikötött ellenértéket (fix vagy egyéb módon megállapított megbízási díj, illetve keretösszeg).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 15.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Kővári Szilvia


Attachment gyv di szerz d sek 2014 2015.xlsx
15K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Közérdekű adatigénylésre vonatkozó megkeresésüket köszönettel megkaptuk.
Arra válaszul tájékoztatjuk Önöket, hogy Szervezeteink hatályos, költségviseléssel járó ügyvédi megbízási szerződései az alábbi linken elérhetőek: http://exim.hu/wp-content/uploads/2015/1...
Ugyanakkor a 2014-15. évekre vonatkozó adatokat egységes táblázatban csatoltan megküldjük (külön oszlopban feltüntetve, hogy az adott szerződés hatályos, vagy megszűnt-e).

Üdvözlettel:

Kővári Szilvia
Kabinetvezető/Marketing és Kommunikációs igazgató
Vezérigazgatóság/Marketing és Kommunikáció

Magyar Export-Import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Telefon: +36 1 374 9193, Fax: +361 269 1198
Email: [email address]
Web: www.exim.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei