Ügyvéd hanyagsága, az ügyvédi tevékenység törvényi előírások teljes, nagymértékű elkerülése, be nem tartása, ect..., ennek következményei okán.

Szauer Zsuzsanna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szauer Zsuzsanna

Delivered

Tisztelt Magyar Ügyvédi Kamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi ügyben hanyagul, tisztességtelenül, embertelen közönnyel és jelentős mértékű haszonszerzés (készpénz) miatt, az ügyben nem adekvát, gyors inezkesi protokoll, hanem időhúzással. Így lett egy nyomozati szakban kétséget kizáróan lezárható ügyemből négy évig tartó eljárás. Pszichológus vagyok, egszisztenciálisan ellehetetleníett, anyagilag tönkretett. Idegrendszerem úgy, mint mindenen ráment.

Erre dictum factum bizonyíték, hogy az első fokú ítéletet előtt sikerült kölcsön kérnem pénzt, és neki felmondani, jóval becsületesebb, "első sorban" nyilvántartott védőt megbiznom.

5 (körüli) év letöltendő börtönbüntetés helyett, felmentés irányába haladunk.

Pénz büntetést kaptam, mert nem hívtam rendőrséget…! Nem részvevője, hanem áldozata voltam egy bűnszövetségnek. Artatlasagom, az ítélet hirdetése előtt nyert bizonyítást, az új védőmnek hála, aki ott improvizált védő beszédet, mivel nem kapott időt felkészülni!

Tehát az ügyvédi hanyagság Dr. Tiba Zsolt ügyvéddel kapcsolatban egyértelmű. Többek között ( becsületsértés, embertelen bánásmód, anyagi haszonszerzés számla nélkül ( bizonyítható)...ect.)!

Igényelt adatok:

Dr. Tiba Zsolt ügyvéddel kapcsolatban, ami kiadható, és fentiekben vázoltn ügy kapcsán releváns lehet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre :

Szauer Zsuzsanna,

Cím: 1191 Budapest, Ady Endre út 52.;

Mobil: +36 70 575 0088;

megküldeni szíveskedjenek!

Ha az igényelt adatokat, bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem,  azokat fenti lakcímemre hivatalos úton eljuttatni szíveskedjenek! kimittud.atlweboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Megtisztelő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július  8.

Tisztelettel:

Szauer Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szauer Zsuzsanna:
Csak a(z) Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére G. Szabó Dániel által

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei