Ügyvédi és ügyviteli költségek elszámolása

Igazmondó Alapítvány küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, a FO/JOG/63-2;2/2015. sorszámon megismert közadatokkal összhangban, szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy
1. 2014. évben dr Albert Csilla ügyvéddel kötött meghatalmazás alapján Társaságukat hány db megbízás alapján és milyen összegű ügyviteli díj illette meg (2. válasz utolsó előtti mondata) ?
2. Az 1. pontban megjelölt ügyviteli költségről az ügyfél (befizető !) felé ki, és milyen pénzügyi, számviteli bizonylatot állított ki ?
3. 2014-ben milyen összegű átutalás történt ügyviteli költség címén az ügyvédi letéti számláról az Önök társasága részére és erről milyen bizonylat készült a Társaság és az ügyvéd között ?
4. Dr Albert Csilla ügyvédet 2014-ben megillető ügyvédi díj és ügyviteli díjról
11.790.293.- (ÁFÁval: 5. kérdésre adott válasz) -t, mint ügyvédi bevételt, az ügyvédi letéti számlán milyen pénzügyi és számviteli bizonylat alapján szabadították fel (Kapott-e erről számlát Társaságuk ?) ?
5. A visszavont ügyek után a 3. kérdésben megjelölt 949.325.- Ft díjról ki és milyen pénzügyi, számviteli bizonylatot állított ki és annak mi képezte a fedezetét az ügyvédi letéti számlán ? (Ugyanis ilyen jogcímen az Ügyfelek nem teljesítettek befizetést, így annak fedezete nem lehetett a letéti számlán....)

Ezúton kívánom szíves figyelmükbe ajánlani, hogy a letéti számlán történő felszabadítás nem pénzügyi, számviteli bizonylat, továbbá azt is, hogy a letéti számlán bevétel nem kezelhető, tehát annak folyószámlára történő jogszerű átutalásához is pénzügyi, számviteli bizonylatnak kell lennie. Kérdésem kizárólag a számviteli törvény szerinti bizonylatokra irányul.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 22.

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: FÖKÉTÜSZ Kft
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ez egy automatikus levél, kérjük, ne válaszoljon rá!

Tájékoztatjuk, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. az
ügyfélmegkeresések kezelésének hatékonyabbá tétele és meggyorsítása,
illetve az ügyintézés egyszerűsítése érdekében elektronikus üzenetküldési
modult fejlesztett, mely a [1]www.kemenysepro.hu oldalon érhető el. Így
2013. október 15-től elektronikus üzeneteit online felületünkön tudja
eljuttatni hozzánk. Az üzenetküldés mellett a regisztrált felhasználóknak
lehetősége nyílik az adott évi kéményellenőrzés első tervezett
időpontjának lekérdezésére, valamint pótlólagos kéményellenőrzésre és
nyilatkozatra vonatkozó rendeléseit online is leadhatja.

Amennyiben kémény pótellenőrzést kíván megrendelni, úgy azt vagy
honlapunkon keresztül tudja megtenni a regisztrációt követően, vagy az
alábbi linken
([2]http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads...
található nyomtatványt kitöltve, aláírva juttassa el hozzánk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Üzletszabályzatunk értelmében
elektronikus ügyfélmegkereséseket csak a fentiekben írt, a
[3]www.kemenysepro.hu oldalon működő üzenetküldő modulon keresztül tudunk
csak befogadni! Társaságunk egyéb, ügyfélmegkeresések befogadását szolgáló
elérhetőségei nem változtak:

 

Ügyfélszolgálati Iroda: 1142 Budapest, Rákospatak utca 70-72.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 999 0664

Postacím: 1399 Budapest, Pf. 641

Fax: +36 1 332 1150

 

Minden elérhető szolgáltatásunk ingyenes. Bízunk benne, hogy az Ön
könnyebb tájékozódását szolgáló fejlesztéseink elnyerik tetszését!

 

Üdvözlettel,

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. ügyfélszolgálata

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.kemenysepro.hu
2. http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads...
3. file:///tmp/www.kemenysepro.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi iroda
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.


Attachment image003.jpg
3K Download

Attachment V laszlev l K z rdek adatig nyl s Igazmond Alap tv ny.pdf
76K Download View as HTML


Tisztelt Igazmondó Alapítvány!

 

Hivatkozással 2015. április 22. napján kelt, közérdekű adatigénylés tárgyú
megkeresésére, mellékelten csatoljuk levelünket.

 

Üdvözlettel:

 

jogi iroda

 

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

 

CÍM: 1067 Budapest, Eötvös utca 21.

PF: 1399 Budapest, Pf. 641

TEL.: +36 1 474 7002

FAX: +36 1 332 1150

WEB: [1]www.kemenysepro.hu

E-MAIL: [2][email address]

 

[3]FOKETUSZ_logo_PANTONE_j_email

 

 

References

Visible links
1. http://www.kemenysepro.hu/
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Igazmondó Alapítvány:
Csak a(z) FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei