Ügyvédi költségek

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Nem telik el úgy hét az önkormányzat kommunikációjában, hogy ne dörgölnék az ellenzék orra alá, hogy egy rágalmazási ügyben jogerős ítélet született. Ugyanakkor 9 esztendővel ezelőtt nagy durral indult neki az elszámoltatásoknak éppen ezért joggal merülnek fel az alábbi kérdések:

1. Hány feljelentést tett az önkormányzat vezetése 2010-es hatalomra kerülése óta?
2. Mely ügyvédi irodákat bízta meg az önkormányzat, vagy annak valamelyik cége ezeknek a felejlentéseknek megírására?
3. Milyen összegbe kerültek ezek a feljelentések, illetve az esetleges bíróság előtti képviselet?
4. Mennyi pénz jött vissza ezelnek az eljárásoknak az eredményeképpen?
5. Hány eljárás van folyamatban?
6. Mennyi zárult le, s melyek ezek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 3.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Takó Szabolcs

Tisztelt Igénylő!

 

2019. május 3-án érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által tett
feljelentésekről külön nyilvántartást jogszabályi kötelezettség hiányában
nem vezet. Az Önkormányzat által kötött szerződések és kifizetések
2008-tól kezdődően éves bontásban a következő linken
elérhetők: [1]https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=195, kérdéseire ezekből
tájékozódhat.
Folyamatban lévő, illetve lezárult rendőrségi, valamint bírósági
eljárásokról az eljáró szerveknél tud információt kérni.

Üdvözlettel,

Takó Szabolcs
sajtófőnök
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
+36.70.457.4866
[2]www.Csepel.hu
[3]https://www.facebook.com/csepelXXI

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Takó Szabolcs!

Ha az a válasz, hogy nincs válasz, akkor mi okból vár 15 napot?

Egyébiránt a honlapon fellelhető adatokból nem derül ki, milyen feladatra szerződtették a temérdek üyvédi irodát. Az sem nyomon követhető a honlapon a megkötött szerződések alapján, milyen kfizetések történtek. Így a kérdéseimet továbbra is fenntartom, hiszen azt az önkormányzat tudhatja, milyen eljárásokat kezdeményezett és ezeknek mi lett a vége. Ezügyben nyilvánvalóan nem a nyomozóhatóságok az adatgazdák, hanem az eljárás kezdeményezője. Uhgyanez a helyzet a peres eljárásokkal. Kérem tehát a kért adatok kiadását! Az adatkérésemben világosan szerepelt a jogsbaályi hivatkozások, az Ön válaszában ilyennek nyoma sincs!

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Babics Enikő


Attachment Bogn rd Zolt n gyv di k lts gek.pdf
154K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Jegyző Úr!

Köszönettel megkaptam válaszát, amelyet egyébként nem május 17-én, hanem május 3-án küldtem el az Önök számára. Elsőként azonban az Ön kollégája, Takó Szabolcs reagált. Természetesen elfogadhatatlan számomra, hogy több mint 800 ezer forintot kívánnak beszedni ezekért a közérdekű adatokért és vitatom, hogy az információk kinyerése 100 munlkaórába kerülne, ezért elsőkörben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság vezetőjéhez fordulva vizsgálatot kértem az irreális költségtérítési igény miatt!

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei