Ügyvédi megbízások

Szigetvári Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szigetvári Viktor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjen megküldeni részemre, hogy a MÁV-START Zrt. 2010 óta dr. Vörös József ügyvéddel – beleértve ügyvédi irodáját – mikor, milyen összegű és milyen tárgyú szerződést kötött. Kérem, hogy a szerződéseket és a teljesítési igazolásokat elektronikus másolatban szíveskedjen megküldeni részemre. Kérem továbbá, hogy küldje meg részemre, hogy 2010 óta a MÁV-START Zrt. jogi tanácsadást, illetve ügyvédi képviseletet is magában foglaló szolgáltatásra vonatkozó szerződést hány személlyel, illetve ügyvédi irodával kötött és milyen (keret)összegben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 19.

Üdvözlettel:

Szigetvári Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment Adatszolg ltat s 20160426START.DOCX.docx
22K Download View as HTML


Iktatószám: 21634-20/2016/START

Tisztelt Adatigénylő!

 

A MÁV-START Zrt. részére megküldött kérdéseire az alábbi válaszokat adjuk:

-           „Kérem, hogy szíveskedjen megküldeni részemre, hogy a
MÁV-START Zrt. 2010 óta dr. Vörös József ügyvéddel – beleértve ügyvédi
irodáját – mikor, milyen összegű és milyen tárgyú szerződést kötött.
Kérem, hogy a szerződéseket és a teljesítési igazolásokat elektronikus
másolatban szíveskedjen megküldeni részemre.”

A MÁV-START Zrt-nek dr. Vörös József ügyvéddel, illetőleg ügyvédi
irodájával jelenleg nincs és ez idáig egyáltalán nem is volt szerződéses
kapcsolata.

 

-           „Kérem továbbá, hogy küldje meg részemre, hogy 2010 óta a
MÁV-START Zrt. jogi tanácsadást, illetve ügyvédi képviseletet is magában
foglaló szolgáltatásra vonatkozó szerződést hány személlyel, illetve
ügyvédi irodával kötött és milyen (keret)összegben.”

A MÁV-START Zrt. 2010. január 01. napja óta egy egyéni ügyvéddel és két
ügyvédi irodával kötött egyenként 1.200.000,- Ft keretösszegű szerződést,
továbbá egy ügyvédi irodával keretösszeg nélküli (35.000 Ft + áfa összegű
óradíjas), határozatlan idejű szerződést, melynek 2012. január 25. napján
történt megkötése óta ez ideig összesen 1.741.930,- Ft került kifizetésre.

 

Egyebekben a MÁV-START Zrt. által az ügyvédekről szóló 1998. évi XI.
törvény szerinti ügyvédi tevékenység végzésére vonatkozóan kötött hatályos
szerződések adatai a mellékletként csatolt dokumentumban kerültek
feltüntetésre.

 

Budapest, 2016. május 4.

 

Üdvözlettel:

 

Szávai Attila
információbiztonsági koordinátor
[1]Leírás: cid:image002.jpg@01CAB933.29C18720
MÁV-START Zrt.
Budapest VIII. ker.
Könyves Kálmán körút 54-60.
Levelezési cím: 1426 Pf. 98
Honlap:  [2]www.mav-start.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szigetvári Viktor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei