Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Havik Endre, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

"Új bölcsőde tervezése a Százados negyedben" ajánlatok

Havik Endre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Havik Endre to read a recent response and update the status.

Feladó: Havik Endre

Delivered

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018. novemberében kiírt "Új bölcsőde tervezése a Százados negyedben" tárgyú ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 3.

Üdvözlettel:

Havik Endre

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Ezúton tájékoztatom, hogy Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletében
2018.12.27. és 2019.01.04. között igazgatási szünetet rendelt el. Az
igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart.

Levelére az igazgatási szünetet követően fog érdemben választ kapni.

Megértését és türelmét köszönöm.

Tisztelettel:

dr. Sára Botond

polgármester

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Hivatkozása ide

Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s j b lcs de tervez se a Sz zados negyedben aj nlatok.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][email address]
A címzett postaládája megtelt, és jelenleg nem tud üzeneteket fogadni.
Próbálja később újraküldeni az üzenetet, vagy forduljon közvetlenül a
címzetthez.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: jph.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal/ou=Exchange
Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=JPHXCH2/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:D5000000,
17.43559:0000000028010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0201E265,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:EC030000,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680201090E, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:00000000,
0.26849:00000000, 255.21817:DD040000, 0.26297:2D000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:13800000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:00000000, 4.29881:DD040000 ##

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from mail.jozsefvaros.hu (10.0.0.1) by mail.jozsefvaros.hu
(10.0.0.83) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.408.0; Thu, 3 Jan 2019
18:27:25 +0100
Received: from smtp.kimittud.org ([52.57.14.250]:53870) by mail.jozsefvaros.hu
with esmtp (Exim 4.82_1-5b7a7c0-XX) (envelope-from
<[FOI #12081 email]>) id 1gf6mB-0008U3-1g for
[Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]; Thu, 03 Jan 2019 18:27:23 +0100
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001) id CC7AE20C7A; Thu,
3 Jan 2019 17:41:57 +0000 (UTC)
X-CTCH-RefID: str=0001.0A0B0211.5C2E45FB.003C,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
Date: Thu, 3 Jan 2019 17:41:57 +0000
From: Havik Endre <[FOI #12081 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest VIII. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IErDs3pzZWZ2w6Fyb3M=?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_=22=C3=9Aj_b=C3=B6lcs=C5=91de?=
=?UTF-8?Q?_tervez=C3=A9se_a_Sz=C3=A1zados_negyedben=22__aj=C3=A1nlatok?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #12081 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Fejes Istvánné
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Havik Endr nek k z rd.adat 28 27 2 2019 SR.pdf
64K Download View as HTML

Attachment Incorso Kft.pdf
709K Download View as HTML

Attachment Magyarterv Kft.pdf
580K Download View as HTML

Attachment Cohesion Kft.pdf
618K Download View as HTML

Attachment SPP Architecture Kft.pdf
824K Download View as HTML


Tisztelt Havik Endre!

Csatoltan küldöm az "Új bölcsőde tervezése a Százados negyedben" tárgyú közérdekű adatkérésére vonatkozó válaszlevelet mellékletekkel együtt.

Tisztelettel:

Fejes Istvánné
ügykezelő

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Jogi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel.: 06-1/459-2280
E-mail: [email address]

________________________________

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges!

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Havik Endre, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Havik Endre:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei