Új budapesti kórház előkészítésével kapcsolatban készült dokumentumok

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az új budapesti kórházfejlesztés előkészítésével kapcsolatban készült, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez eljuttatott dokumentumokat, amelyekre dr. Lázár János a 2016. április 28-i "kormányinfo" sajtótájékoztatón utalt. ( "Szükséges a kórházfejlesztés Budapesten. Az a kérdés, hogy az új szuperkórházat hova kell létrehozni. A kormány szándékai szerint lesz kiemelt kórház - válaszolta kérdésre a miniszter. Később egy pontosító kérdésre egyértelművé tette: szükség van egy teljesen új budapesti kórházra. Én azokat a dokumentumokat ismerem, mely szerint kell egy új intézmény." http://www.portfolio.hu/gazdasag/lazar_j... )

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben az Infotv. 27. § (5) bekezdésére hivatkozva elutasítják az igénylésemet, azt legyenek szívesek indokolni.

Az Alkotmánybíróság a 21/2013. (VII. 19) AB határozatban kifejtette, hogy „[a]mennyiben az adatkezelő szerv a közérdekű adat kiadásának megtagadása mellett dönt, ezt [a vonatkozó] alkotmányos követelmények érvényesülése érdekében megfelelően indokolni köteles. Ennek az indokolásnak egyrészt ki kell terjednie arra, hogy pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban meghozandó döntés megalapozását szolgálja a kiadni kívánt közérdekű adat, másrészt arra is, hogy a közérdekű adat kiadása mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát, vagyis, hogy az meghiúsítaná-e a döntés hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen befolyástól mentes, független, hatékony köztisztviselői munkát. [vö. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat, ABH 2004, 217, 226–227.]”

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 5.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120160524160329.pdf
47K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve

30017-1/2016/JOGIEÜ

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:

dr. Dakos Zsuzsanna
Emberi Erőforrások Minisztériuma

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Helyettes Államtitkár úr!

Köszönöm a 30017- 1/2016/JOGIEÜ iktatószámú válaszát. Tudomásul véve az elutasítás indoklását mely szerint a kért dokumentumokat azért nem áll módjukban megküldeni, mert a kormány még nem tárgyalta. Tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2016. június 9-i sajtótájékoztatója (http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoks... alapján a Kormány megtárgyalta és a szükséges döntéseket meghozta, további döntések megalapozására nem szolgál, az adatot keletkeztető álláspontjának szabad kifejtését nem veszélyezteti.

Kérem ezért, hogy a korábbi elutasító döntésüket szíveskedjenek felülvizsgálna, és a hivatkozott dokumentumokat megküldeni.

Köszönettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120160630163338.pdf
53K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve

30017-3/2016/JOGIEÜ

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:

EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Iskolanapközi

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei