Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Prof T A, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Új kancellár vagy még egy vezető

Prof T A küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Prof T A to read a recent response and update the status.

Feladó: Prof T A

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem- Kancellár úr !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.
Ez úton érdeklődöm hogy az újonnan felállítandó -rektori hivatalban L A nevével fémjelzett- vezetői poszt nem törvény ellenes e illetve nem sérti e az egyetem érdekeit.
Felfoghatatlan hogy az amúgy nehezen elfogadott de egyre jobban működő kancellári hivatal mellé tulajdonképpen beállítanak egy másik kancellária hivatalt. Az amúgy is nehézkes ügyintézés még nehezebb lesz. Tulajdonképpen kettészakad az egyetem.
Milyen jogszabályok alapján és ki fog dönteni ha a rektori hivatal nem ért egyet a kancellári döntéssel (aki a kormányt is képviseli)?
Kihez fordulhatunk jogsérelem esetén?
Idáig milyen alapon döntött az oktatási hivatal vezetője nem hozzá tartozó pénzügyi , humán, jogi kérdésekben?
Milyen alapon vétózza meg a kancellária állásfoglalásait?
A kérdéseket lehetne folytatni a jogsértésekkel együtt de azt hiszem nem ez a helye (majd a bíróság és a média megteszi ezt).
Hiszem hogy az egyetem elindult egy jó úton. Nem biztos hogy egyéni ambíció építése miatt alá kéne rendelni a kormány döntéseit és az oktatás politikát amely ketté választja majd az egyetem oktatóit is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 12.

Üdvözlettel:
Egyetem dolgozói és oktatói

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pécsi Tudományegyetem szervezeti felépítésével, egyes egyetemi vezetők
feladat- és hatáskörével kapcsolatban eljuttatott megkeresésére az alábbi
tájékoztatást adjuk.

 

A Pécsi Tudományegyetemen valamennyi vezetői pozíció – mind a pozíció
jellegét, mind a munkakör betöltésének körülményeit, mind a vezető
személyét tekintve – megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
egyéb belső szabályzatai rendelkezéseinek.

Az Egyetem vezetői a törvényben és a fent hivatkozott szabályzatokban
részletesen meghatározott feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekben
döntenek, illetve eszerint gyakorolják az őket megillető jogokat, és
teljesítik kötelezettségeiket.

A rektori kabinetvezető a Szenátus által jóváhagyott és 2018. október 1.
napján hatályba lépő, az Egyetem igazgatásának szervezetéről szóló
szabályzat alapján sem gyakorol vétójogot a Kancellária döntései
tekintetében.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (1)
bekezdése alapján az állami felsőoktatási intézmény rektora a kancellár
döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének
elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. 

Az Egyetem dolgozói jogsérelem esetén a rektorhoz vagy a kancellárhoz
fordulhatnak az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere Második Rész
VII. fejezete szerint.

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja
alapján a megkeresésben rögzített megállapítások nem tekinthetők közérdekű
adatigénylésnek, ezért kérem, hogy a fenti tájékoztatást adatigénylése
teljes körű, a törvényes határidőben történt teljesítésének szíveskedjék
tekinteni.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-614 Fax: +36 72/501-655

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

---------- Továbbított üzenet ----------
Feladó: Prof T A <[1][FOI #11614 email]>
Dátum: 2018. szept. 12. 10:58 de.
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Új kancellár vagy még egy
vezető
Címzett: PTE info <[2][PTE request email]>
Másolatot kap:

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem- Kancellár úr !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.
Ez  úton érdeklődöm hogy az újonnan felállítandó -rektori hivatalban L A
nevével fémjelzett- vezetői poszt nem törvény ellenes e illetve nem
sérti e az egyetem érdekeit.
Felfoghatatlan hogy az amúgy nehezen elfogadott de egyre jobban működő
kancellári hivatal mellé tulajdonképpen beállítanak egy másik
kancellária hivatalt. Az amúgy is nehézkes ügyintézés még nehezebb lesz.
Tulajdonképpen kettészakad az egyetem.
Milyen jogszabályok alapján és ki fog dönteni ha a rektori hivatal nem
ért egyet a kancellári döntéssel (aki a kormányt is képviseli)?
Kihez fordulhatunk jogsérelem esetén?
Idáig milyen alapon döntött az oktatási hivatal vezetője nem hozzá
tartozó pénzügyi , humán, jogi kérdésekben?
Milyen alapon vétózza meg a kancellária állásfoglalásait?
A kérdéseket lehetne folytatni a jogsértésekkel együtt de azt hiszem nem
ez a helye (majd a bíróság és a média megteszi ezt).
Hiszem hogy az egyetem elindult egy jó úton. Nem biztos hogy egyéni
ambíció építése miatt alá kéne rendelni a kormány döntéseit és az
oktatás politikát amely ketté választja majd az egyetem oktatóit is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 12.

Üdvözlettel:
Egyetem dolgozói és oktatói

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #11614 email]

Ha a(z) Pécsi Tudományegyetem nem a(z) [5][PTE request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11614 email]
2. mailto:[PTE request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[FOI #11614 email]
5. mailto:[PTE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Prof T A, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Prof T A:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kancellária - adatigénylés

A(z) Debreceni Egyetem részére Farkas Irén által

Biztonsági kamerák

A(z) Pannon Egyetem részére Tóth Mónika által

Kancellári kinevezés

A(z) Nyíregyházi Egyetem részére Farkas Irén által

Kancellári kinevezés

A(z) Széchenyi István Egyetem részére Farkas Irén által

A szenátus határozatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Virág Szabolcs által

Kancellária - adatigénylés

A(z) Óbudai Egyetem részére Farkas Irén által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei