Újbuda Információs Tábla

Lehoczki Noémi küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lehoczki Noémi

Delivered

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a lakossági információs táblával kapcsolatos összes dokumentumot, beleértve a szerződéseket és az összes mellékletét, a kihelyezett táblák számát, összköltségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 26.

Üdvözlettel:

Lehoczki Noémi

Hivatkozása ide

Feladó: Automatikus válasz
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!

Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.

Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük-

A hatályos jogszabályok értelmében, amennyiben észrevétele, panasza, illetve kérése nem általános tájékoztatásra, információra irányul, hanem konkrét ügyre, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban vagy személyesen szóban kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés*Ügyfajták oldalon.

Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39*41.

Hivatkozása ide

Feladó: Kósa Marianna
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Gy rt s.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Tervez s.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment adatkeres iformacios tabla.pdf
263K Download View as HTML


Tisztelt Lehoczki Noémi!
 
Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat és
a mellékleteket.
 
Üdvözlettel: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
                                         dr. Kósa Marianna referens

Hivatkozása ide

Feladó: Kósa Marianna
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Kihelyez s 1.pdf
2.4M Download View as HTML


Tisztelt Lehoczki Noémi!
 
Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat és
a mellékleteket.
 
Üdvözlettel: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
                                         dr. Kósa Marianna referens

Hivatkozása ide

Feladó: Kósa Marianna
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Kihelyez s 2.pdf
5.3M Download View as HTML


Tisztelt Lehoczki Noémi!
 
Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat és
a mellékleteket.
 
Üdvözlettel: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
                                         dr. Kósa Marianna referens

Hivatkozása ide

Feladó: Kósa Marianna
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Kihelyez s 3.pdf
6.2M Download View as HTML


Tisztelt Lehoczki Noémi!
 
Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat és
a mellékleteket.
 
Üdvözlettel: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
                                         dr. Kósa Marianna referens

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lehoczki Noémi:
Csak a(z) Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei