Újpesten a Görgey Artúr utca 69-71 számmal szemben a Szülőotthon villamosmegállóban nincs pad és fedett várakozó

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a választ Járókelő.hu oldalán (pontos elérési út: https://jarokelo.hu/citizen/reports/view... keresztül Önökhöz már két alkalommal is eljuttatott kérésre, mely az alábbi volt:
"Újpesten a Görgey Artúr utca 69-71 számmal szemben található felújított Szülőotthon villamosmegállóba elfelejtettek padot és fedett várakozót építeni (az Újpest központ felé menő oldalon).
Ami sajnos elég nagy probléma, egyrészt mert sok idős ember várakozik a villamosra, amire sajnos sokszor 10 percnél többet is várni kell, az esőről nem is beszélve...
Kérem szíveskedjenek legalább a padot pótolni, és legyenek kedvesek megindokolni, hogy miért nem, került a megállóba fedett várakozó.
A Káposztásmegyer felé menő oldalon található megállóban, amelynek a peronja ugyan ilyen széles, mint ez a megálló (tehát ide is elfért volna) oda került fedett várakozó és pad is.
Kérem az illetések pótolják a hiányosságot.
Köszönöm szépen!"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0015388/2017

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Le Marietta

[1][FOI #9744 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Le Marietta!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

A BKK Zrt.-hez 2017. szeptember 9-én érkezett elektronikus levelére
tájékoztatjuk, hogy a [2]https://jarokelo.hu/citizen/reports/view...
hivatkozás alatt található bejelentésre 2017. szeptember 20-án az alábbi
választ küldte a BKK Zrt.:

  

„Köszönjük bejelentését, melyről egyeztettünk a megoldásában illetékes
újpesti önkormányzattal. Azt a választ kaptuk, hogy a IV. kerület, Görgey
Artúr út felújítási terveiben a jelzett helyszínen nem szerepelt fedett
utasváró, telepítésének műszaki akadályai vannak. Jelenleg vizsgálják,
hogyan háríthatók el ezek. Amennyiben lehetséges, intézkednek a fedett
váró kihelyezéséről.

 

Köszönjük az észrevételt, a kivitelezésig türelmet kérünk. Egyúttal
tájékoztatjuk, hogy az utasvárók telepítésével kapcsolatban a BKK nem
illetékes.”

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. szeptember 22.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

                                                                                   

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9744 email]
2. https://jarokelo.hu/citizen/reports/view...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei