újságok

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
1. az Országgyűlés 2014-ben, 2015-ben és jelen évben mennyi pénzt költ újság-előfizetésekre havonta vagy évente

2. 2014-ben, 2015-ben és 2016-ben pontosan mely újságokból és hány példányt fizettek elő, és azok milyen arányban oszlottak el, pl. képviselők, frakciók, bizottságok, az Országgyűlés vezetői stb. között

3. Mely újságokat küldik a kiadók térítésmentesen (ajándékba)?

4. Egy új újság kiadójának hogyan, milyen feltételekkel van lehetősége bekerülnie abba a körbe, amelyet azután az országgyűlési képviselők és az Országgyűlés más tagjai megkaphatnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 8.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel újságíró

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment 2014.Elofiz dij belfold.pdf
107K Download View as HTML

Attachment 2014.Elofiz dij kulfold.pdf
54K Download View as HTML

Attachment 2015.Elofiz dij belfold.pdf
106K Download View as HTML

Attachment 2015.Elofiz dij kulfold.pdf
56K Download View as HTML

Attachment 2016.Elofiz dij belfold.pdf
115K Download View as HTML

Attachment 2016.Elofiz dij kulfold.pdf
60K Download View as HTML

Attachment Elofiz dij 2014 2016.pdf
47K Download View as HTML

Attachment T r t smentesen k ld tt lapok.docx
12K Download View as HTML


Tisztelt Szalay Dániel!
 
Az Országgyűlés Hivatalának 2014-2016 időszakra
vonatkozó összesített, évenkénti, belföldi és
külföldi újság-előfizetéseit és annak költségeit a
mellékelt  táblázatokban találja. (összesen 7 db)
 
A kiadók által térítésmentesen eljuttatott (napi, heti, havi negyedévi
lapok) sajtótermékeket tartalmazza a következő melléklet.
Minden esetben a kiadó döntése: milyen sajtóterméket, milyen
rendszerességgel, és milyen menyiségben küld az Országgyűlés számára,
melyre jellemzően ülésnapokon kerül sor. A hivatal biztosítja, az így
küldött sajtótermékekhez a hozzáférést.
 
Országgyűlés Sajtóirodája
 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei