Újszülöttellátás - Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

A szülés után hány perccel vágják el a köldökzsinórt?
A szülés után hány perccel végzik el az újszülött elsődleges ellátását?
Leszívják-e minden újszülött gyomortartalmát?
Amennyiben az anya és a baba jól vannak, biztosítják, hogy a szülés után együtt, szeparáció nélkül az aranyórában együtt legyenek - úgy, hogy a babát a mérés idejére sem viszik el?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 28.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém

Tisztelt Kanga Egyesület!

Dr. Dávid Gyula mb. főigazgató úr utasítása szerint küldöm az Intézményünkben meglévő közérdekű adatokat tájékoztatás céljából.

2016. szülészeti statisztika
szülésszám: 1543
császármetszés: 548 (35,5%)
elektív: 222 (40%)
sürgős: 326 (60%)
Élve születettek: 1574
Gemini: 41
PIC-be helyezett:295
Koraszülés: 164

Tisztelettel:

Fehér Rita
osztályvezető
Igazgatási Osztály
Csolnoky Ferenc Kórház
8200 Veszprém, Kórház u. 1.
[Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém request email]
tel.:06-88/556-556

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kanga Egyesület

Failed

Tisztelt Titkárság!

Köszönöm az Ön által küldött adatokat!

Azonban, az újszülött-ellátásra vonatkozó adatkikérésben nem kaptam választ az összes kérdésemre. Kérem, szíveskedjen válaszait pontosítani, az általam feltett kérdésekre vonatkozóan.

Az általam küldött " Szülési testhelyzet" , "Szülések száma", "Szülészet-adatigénylés-infrastruktúra" c. adatkikérésekre sem érkezett Öntől válasz; a teljesítési határidő május 15-én lejárt. Kérem mielőbb szíveskedjen a fent említett adatkikérésekre is megadni a választ!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re FW K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s jsz l ttell t s Csolnoky Ferenc K rh z Veszpr m.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém request email]>: host mail.vmkorhaz.hu[91.82.202.3] said: 554 5.7.1
<[FOI #9235 email]>: Sender address rejected: Access
denied (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei