Újszülöttellátás - SZSZBMK Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdőre vonatkozóan az alábbi információkat.

A szülés után hány perccel vágják el a köldökzsinórt? Kérem, pontos időt adjon meg, például 5 perc!
A szülés után hány perccel végzik el az újszülött elsődleges ellátását? Kérem, pontos időt adjon meg, például 5 perc!
Hány újszülött gyomortartalmát szívják le szülés után?
Amennyiben az anya és a baba jól vannak, biztosítják, hogy a szülés után együtt, szeparáció nélkül az aranyórában együtt legyenek - úgy, hogy a babát a mérés idejére sem viszik el? Kérem, csak akkor válaszoljon igennel, ha a jó állapotban lévő újszülöttet az anyukája mellkasáról csak az aranyóra végén vizsgálják meg!
Van a gyermekágyas osztályon rooming in? Csak akkor válaszoljon igennel, ha 24/24 órában az anyával lehet a baba!
Van a császármetszéses őrzőben rooming in?
Egy újszülöttre bontva mennyi tápszert kap egy baba a gyermekágyas időszakban?
Az újszülöttek hány százaléka szopik kizárólagosan hazabocsátáshor?
Hányadik napon fürdetik meg a babát először - ha rögtön, szülés után, kérem, írja 0.!
A csecsemős nővér, vagy az anya fürdeti a babát a gyermekágyas osztályon?
Az újszülöttel lehet édesanyja az újszülött vizsgálata idején, ideértve a PKU szűrést, BCG oltást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 10.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: SzSzBMK
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Tisztelt Kanga Egyesület!

Tájékoztatom, hogy a KiMitTud.atlatszo.hu weboldalon keresztül intézett közérdekű adatigénylést – melyben szülészeti adatokat igényel az Intézményünkhöz tartozó Fehérgyarmati Kórház vonatkozásában – 2018. május 10. napján megkaptuk.

Tekintettel arra, hogy az adatigénylés teljesítése Intézményünk – mint közfeladatot ellátó szerv – alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés megválaszolására rendelkezésre álló 15 napos határidőt további 15 nappal meghosszabbítjuk. /Info tv. 29.§ (2)/

Szíves türelmüket és megértésüket kérve,

Tisztelettel:

Rédei Gabriella
menedzser asszisztens

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Telefon: 06 42 599 700 / 2230
Mobil: 06 20 243 5740
Fax: 06 42 461 174
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: SzSzBMK
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház


Attachment K z rdek adatszolg ltat s.docx
13K Download View as HTML


Tisztelt Kanga Egyesület!

Tájékoztatom, hogy 2018. május 10. napján a KiMitTud.atlatszo.hu weboldalon keresztül intézett – mátészalkai, a fehérgyarmati valamint a nyíregyházi tagkórházainkra vonatkozó – adatigénylésükre adott válaszainkat a csatolt dokumentum tartalmazza.
Ezúton is köszönöm a határidő hosszabbítása alatt tanúsított türelmüket és megértésüket.

Bízom abban, hogy közérdekű adatigénylésének kimerítően eleget tettünk. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő eredménytelenül telt le, vagy igényét elutasítottnak tekinti, úgy - az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény /továbbiakban mint „Infotv.”/ 31.§ (3) bekezdése alapján - határidő leteltétől vagy az igény elutasításától számított (költségtérítés esetén a megfizetésére vonatkozó határidő lejártától) 30 napon belül pert indíthat a Nyíregyházi Járásbíróságon. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál /továbbiakban mint „Hatóság”/ bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. Az esetleges jogorvoslatra vonatkozó további részletes szabályokat az Infotv. – különösen annak 31.§-a – tartalmazza.

Tisztelettel:

Rédei Gabriella
menedzser asszisztens

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Telefon: 06 42 599 700 / 2230
Mobil: 06 20 243 5740
Fax: 06 42 461 174
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei