ULBERT Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. közbeszerzései

Pasitka Donát küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pasitka Donát

Tisztelt Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2010.01.01. és 2015.01.01. közötti időszak alatt Paks Város Önkormányzata és az ULBERT Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. között létrejött ÖSSZES SZERZŐDÉST, illetve táblázatos formában azon közbeszerzések jegyzőkönyveinek adatit, amelyen az ULBERT Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. nyert az alábbi adattartalommal:
- kik voltak az indulók,
- az indulók mekkora vállalási összeggel pályáztak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 27.

Üdvözlettel:

Pasitka Donát

Hivatkozása ide

Feladó: Neppné Bérdi Mária
Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment mo79 2014.PDF
1.1M Download View as HTML

Attachment TPO 146 2013.PDF
72K Download View as HTML

Attachment mo 48 2013.PDF
803K Download View as HTML

Attachment mo 119 2013.PDF
945K Download View as HTML

Attachment mo 80 2012.PDF
350K Download View as HTML

Attachment mo 83 2012.PDF
1.4M Download View as HTML

Attachment mo 35 2011.PDF
858K Download View as HTML

Attachment mo 36 2011.PDF
1.0M Download View as HTML

Attachment mo 130 2010.PDF
994K Download View as HTML

Attachment mo 131 2010.PDF
687K Download View as HTML

Attachment 1.5 Ulbert munk i 2010 2015.xls
41K Download View as HTML

Attachment V lasz Pasitka Don t k z rdek adatig nyl s re Ulbert Kft..PDF
281K Download View as HTML

Attachment Pasitka Don t polg rmesteri s alpolg rmesteri keret felhaszn l sa.PDF
323K Download View as HTML


Tisztelt Pasitka Donát Úr!

Mellékelten küldöm a 2015. március 27-én érkezett adatigénylésére a
választ.

 

Továbbá kérem, hogy az oldal üzemeltetője a 2015. március 25-én – a 12 M
Ft-os polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása – című
adatigénylésére (e-mail: [email address]) adott
válaszunkat cserélje le a javított válaszunkkal, amit ismételten
megküldök, mivel a Csillag Show-tánc Egyesület  támogatásánál elírás
történt, az helyesen 1 300  000 Ft.  

2015. április 1-én is próbálkoztam a válaszlevél kicseréltetésével, de nem
történt intézkedés.

 

 

Neppné Bérdi Mária

titkársági ügyintéző

 

Paksi Polgármesteri Hivatal

Titkársági Osztály

 

Tel.: 06-75/500-506

Fax: 06-75/500-594

 

 

 

                              

                                                                                                                                            

 

From: Hum Ferenc [mailto:[email address]]
Sent: Thursday, April 09, 2015 9:46 AM
To: [email address]
Subject: Ulbert Kft. szerződései és megállapodás 2010.01.01.-2015.01.01
Importance: High

 

Marika!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi szerződéseket és megállapodás, valamint a
táblázatot további szíves felhasználásra.

 

Üdvözlettel:

Hum Ferenc
műszaki osztályvezető
Paksi Polgármesteri Hivatal

Műszaki Osztály

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Telefon: 75/500-526, 20/9707-514
Fax: 75/519-082
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Pasitka Donát

Tisztelt Neppné Bérdi Mária!

Köszönöm válaszukat!

Üdvözlettel:

Pasitka Donát

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pasitka Donát:
Csak a(z) Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tarsoly Csaba levele

A(z) Miniszterelnökség részére Pasitka Donát által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei