Uniós források

Jancsovics Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jancsovics Attila

Delivered

Tisztelt Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Milyen uniós pályázatokat nyert a város?
2. Mekkora összegben?
3. A kivitelezések mikor kezdődnek?
4. A még fel nem használt összegnek mekkora részét kell vissza utalni a Magyar Államkincstárnak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 29.

Üdvözlettel: Jancsovics Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Megyeri Szilvia
Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K z rdek adatig nyl s uni s p ly za.xls
41K Download View as HTML


Mindszent Város Jegyzőjétől

 

Ügyiratszám: 6783-1/2018

 

 

Jancsovics Attila

M i n d s z e n t

Áchim A. u. 20.

 

 

Tisztelt Jancsovics Attila!

 

A Mindszent város uniós pályázataival kapcsolatos közérdekű adatigénylése
alapján – feltett kérdései sorrendjében - az alábbiakról tájékoztatom:

 1. „Milyen uniós pályázatokat nyert a város?” – A mellékelt táblázatban
részletesen tájékozódhat az elnyert pályázatokról (azonosító, cím,
megítélt támogatás stb.)
 2. „Mekkora összegben?” – Szintén a táblázatban találhatja a választ.
 3. „A kivitelezések mikor kezdődnek?” – Szintén a táblázatban található a
válasz.
 4. „A még fel nem használt összegnek mekkora részét kell visszautalni a
Magyar Államkincstárnak?” – Projektjeink egyelőre a megadott
ütemtervek és indikátorok szerint haladnak, visszafizetnünk nem kell
egyetlen fillért sem. (Tájékoztatom, hogy egy közelmúltbeli
jogszabályváltozás folytán most már minden településnek a Magyar
Államkincstárnál vezetett számláin kell tartania a pályázati pénzeket.
Azoknak, akik eddig nem ilyen számlán tartották, a pályázati pénzeket
a kincstári számlákra kell utalniuk, de ez az Ő esetükben sem a
támogatás, vagy annak egy része visszafizetését jelenti. Lehet, hogy
az erről szóló hír indukálta ezen legutolsó kérdését. Mindszent
egyébként a kezdetektől fogva a kincstári számlán tartja a pályázati
pénzeit, tehát nekünk ilyen technikai feladatunk nem volt.)

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

M i n d s z e n t , 2018. október 13.

 

 

 

Dr. Megyeri Szilvia

jegyző

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

Tel.: 62/527-013

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jancsovics Attila:
Csak a(z) Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei